จากวันแรกของกิจกรรม "สินค้าผลิตภัณฑ์งานออกแบบ สาขาวิชานฤมิตศิลป์" CA-GIFT MSU โดยเริ่มขึ้นจากที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการตลาด ของนิสิต CA รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2545 เพื่อมุ่งหวังให้นิสิตนฤมิตศิลป์มีความเข้าใจต่อบริบทแวดล้อมและการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตนเองออกแบบและผลิตขึ้นเอง ...     มาถึงวันนี้ DI Arch MSU Gift and Design Festival 18th "ฮ่องของเล่น" ด้วยน้ำพักน้ำแรงของนิสิตนฤมิตศิลป์ รุ่นที่ 24 โดยอาจมีบางช่วงเวลาที่ถาโถมด้วยโรคภัยวิกฤติที่ระบาดลุกลามทั่วโลก จนถึงเวลาที่เหมาะสมและกลับมาอีกครั้งของกิจกรรมสนุกๆ และสร้างสรรค์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการ วางแผนและลงมือทำอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ เพื่อได้เรียนรู้เติบโตในทักษะของการบริหารจัดการพื้นที่-การออกแบบ-การผลิต ที่เป็นเสมือนโรงเรียนออกแบบในชีวิตจริง
    ยิ่งเราเรียนออกแบบและสร้างสรรค์ แนวความคิดและการสื่อสารแนวคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญ : Key Visual ที่ถูกคิดค้นสื่อสารในแต่ละครั้งจึงเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการร่วมกันคิดและสรุปแนวคิดกันเองของเด็กๆ ...