มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายพุฒิพงศ์ แสนศรี นิสิตที่ได้รับ“ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์” ซึ่งเป็นทุนในสนับสนุนบุคคลที่มีทักษะด้านศิลปะ เพื่อให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคม  วันนี้ สาร MSU ONLINE จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเขาให้มากขึ้น  ตามเรามาค่ะแนะนำตัว
    นายพุฒิพงศ์ แสนศรี นิสิตชั้นปีที่ 4  สาขานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทุนที่ได้รับ
   "ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์" จากมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์  ซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินการตามพระประสงค์ ในการส่งเสริมศิลปะแขนงต่าง ๆ และสนับสนุนบุคคลที่มีทักษะด้านศิลปะ เพื่อให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคม โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษาทางศิลปะ จากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางศิลปะทุกภูมิภาค 24 สถาบันที่ มีผลการเรียนดี มีความสามารถทางศิลปะสูง เพื่อรับพระราชทานรางวัลเรียนดี จำนวน 10 คน จาก 10 สถาบันการศึกษา
 
อยากให้เล่าถึงที่มาและรายละเอียดทุนที่ได้รับ
     ผมได้รับทราบข่าวสารจากอาจารย์ในสาขานวัตกรรมการออกแบบ  ซึ่งอาจารย์ได้ทำการคัดเลือกนิสิตที่มีผลงานที่โดดเด่น การเรียนดี และมีการใช้ความรู้ที่เรียนต่อยอดไปสู่ชุมชนได้ โดยได้ทำการรวบผลงานเป็นรูปเล่ม portfolio ผลงานที่มีการออกแบบในชั้นเรียน งานประกวด รวมไปถึงงานที่ได้ทำการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อใช้ความรู้ด้านการออกแบบช่วยชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์

เกณฑ์ในการคัดเลือก
    การคัดเลือกผ่านผลงานของนิสิต นักศึกษาของแต่ละสถาบัน  portfolio โดยมีคณะกรรมการจากมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ จากมหาวิทยาลัย 24 แห่งที่มีสาขาเกี่ยวกับงาน ART โดยคัดเลือกผลงานที่ตรงเกณฑ์มากที่สุด ผลงานที่ใช้ความรู้ไปต่อยอดประโยชน์ให้กับผู้อื่นมากที่สุด และตัวของผมเองได้ยกผลงานที่เคยออกแบบลายผ้าไหมให้กับชุมชน อ.แกดำ เพื่อทำให้ผ้าไหมขายได้ง่ายขึ้น หรือเพื่อให้ผ้าไหมใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น โดยทำงานร่วมกับชาวบ้าน เพื่อปรับให้เข้ากับชุมชนมากที่สุดครับ

ความรู้สึก ภาคภูมิใจกับทุนที่ได้รับนี้
    มีความภาคภูมิใจที่ความพยายาม การต่อสู้กับตนเองเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ให้ออกมาดีในทุกๆผลงาน ไม่ว่าจะเป็นงานในห้องเรียน งานประกวด เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง ทำให้มีผลงานเพื่อพิจารณาการรับทุน และจนได้รับทุนในครั้งนี้

ความรู้สึก/ความประทับใจที่ได้เข้ามาเรียนใน
    สาขานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ รู้สึกประทับใจที่ได้เข้ามาเรียน เพราะตอนแรกไม่ได้คาดหวัง เพราะตนเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานมาก จนกระทั่งได้เข้ามาเรียน ได้รับถึงความอบอุ่นจากเพื่อน รุ่นพี่ และอาจารย์ ในคณะมีความอิสระทางความคิด กล้าคิดงานที่ออกนอกกรอบของตนเอง ทำให้สนุกกับการเรียน อาจารย์แต่ละท่านมีการคอมเม้นงานตรงไปตรงมาให้ทำผลงานที่ออกมามีความพิเศษเฉพาะตัว และมีเสน่ห์ของตัวนักออกแบบเอง

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
    การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางคณะและมหาวิทยาลัย ได้ทำกิจกรรมในคณะ จะเน้นไปที่กิจกรรมของทางสาขาที่ทำการลงพื้นที่ชุมชน ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่ชอบการลงชุมชนเลย เพราะไม่กล้าพูดคุยกับชาวบ้าน กลัวการเข้าหาผู้ใหญ่ในชุมชน แต่พอได้ทำงานแล้ว รู้สึกประทับใจและได้เปลี่ยนแนวคิด อยากจะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อชุมชนไปเรื่อยๆ ครับ