การออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องวิ่งเพียงอย่างเดียวนะคะ เพราะการเดินก็เป็นการคาร์ดิโออย่างหนึ่ง และวันนี้ เรามีเทคนิคดีๆ เพื่อการเดินบนลู่เดินบนลู่วิ่งอย่างไร ให้เผาผลาญได้ดี ไม่ต่างกับการวิ่งมาบอกต่อ ตามมาดูกันค่ะ  • 2-5 นาทีแรก  อบอุ่นร่างกาย เดินในระดับความเร็วที่ต่ำและไม่ามีระดับความชัน
  • 5 นาที เดินด้วยด้วยความชันที่ 1 ในความเร็ว 1-3 Mph  ** Mph  คือ Mile per hour ค่ามาตรฐานที่แสดงบนลู่วิ่ง*
  • 5 นาที เดินด้วยความชันระดับ 2-3 และเพิ่มความเร็วไปที่ 2-6 Mph
  • ทำสลับจนครบ 30 นาที
  • 2-5 นาที เดินโดยปรับความชันและความเร็วลงจนต่ำสุด
ที่มา  https://www.instagram.com/cheewajitmedia/?hl=en
https://www.instagram.com/p/Ckim-QGrfjB/?hl=en

ภาพประกอบ https://www.instagram.com/p/Ckim-QGrfjB/?hl=en

Author

ผู้เรียบเรียง : จุฑามาศ ภิญโญศรี
Email : jutamas.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0942915414

ภาพประกอบบทความ

  :   กราฟิก : ปิยะฉัตร ธนภัทรธุวานันท์/ ภาพประกอบจาก https://www.instagram.com/p/Ckim-QGrfjB/?hl=en

Related Posts