"สุขภาพที่ดี เป็นอะไรที่หาซื้อด้วยเงินไม่ได้"
            ปัจจุบันทุกคนต้องมีชั่วโมงที่เร้่งด่วนกับการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมีปัจจัยหลายปัจจัยเข้ามาช่วยเสริมและช่วยในการการในการดำเนินชีวิตประจำวันทีเร่งด่วนกันในแต่ละวัน จนลืมนึกถึงสุขภาพที่ดีและการออกกำลังกาย และในการออกกำลังกายในปัจจุบันนั้นก็มีหลากหลายวิธีการ และจักรยานก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราทุกคนสามารถนำมาใช้ในการปั่นเพื่อสุขภาพได้           
            ดังเช่นคุณ นิเวส ศรีธัญรัตน์ อายุ 56 ปี ทำงานอยู่ที่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารครม ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่รักในการปั่นเป็นชีวิตจิตใจ เดี๋ยวเราจะได้รู้จักในอีกมุมมอง "ของคนรักการปั่น"กันค่ะกล่าวถึงที่มาและแรงบันดาลใจในการเลือกที่จะปั่นจักยาน
             ส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งแต่ก่อนจะเล่นเทนนิส แบตมินตัน วอลเลย์บอล ซึ่งพออายุมากขึ้น กอรปกับเกิดอาการเจ็บที่หัวเข่าทำให้ต้องเลิกเล่นกีฬาดังกล่าว จึงได้หันมาปั่นจักรยาน เพราะเข่าไม่ได้รับการกระแทก เลยปั่นจักรยานเพื่อเป็นการออกกำลังกายและปั่นจักรยานมาทำงานทุกวัน