เปิดเทอมใหม่กลับมาในรูปแบบการเรียนแบบ ONSITE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของเรานั้นได้กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง และมีกิจกรรมมากมายในรั้วมหาวิทยาลัยที่รอต้อนรับน้อง ๆ เฟรชชี่ปี 1 ทุก ๆ คณะและเราก็ได้เจอกับ สาวน้อย เรียบร้อย น่ารัก น้องเฟรชชี่ปี 1 จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มาทำความรู้จักกับเธอกันเลยค่ะแนะนำตัวเอง 
    สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวพิชญธิดา ไชยรักษ์ ชื่อเล่น มดตะนอย จบการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ

เหตุผลที่เลือกเรียนภาษาอังกฤษนานาชาติ
    เดิมทีเป็นคนที่ชอบเรียนภาษามากกว่าคิดคำนวณวิทย์ - คณิต และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต  กับการทำงานทางด้านภาษาในต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีทางเลือกสาขาภาษาอังกฤษที่หลากหลายให้เลือกเรียน โดยส่วนตัวหนูชอบหลักสูตรนานาชาติ  จึงตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ

เตรียมตัวอย่างไรในการสอบเข้า
    หนูยื่น TCAS รอบที่ 1ซึ่งเป็นโครงการเด็กดีมีที่เรียน ในช่วงมัธยมปลายหนูพยายามเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆภายในโรงเรียนและกิจกรรมอาสาภายนอก  ก่อนการสอบสัมภาษณ์ หนูได้เตรียมการตอบคำถาม ซึ่งเตรียมเกี่ยวกับการตอบคำถามภาษาอังกฤษให้คล่องและมั่นใจ เตรียมพร้อมทุกคำถามที่คาดว่าจะเป็นไปได้ค่ะพูดถึงหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษนานาชาติ
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติจะเรียนเกี่ยวกับแกรมม่า การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสาร หลักการแปล การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การล่ามพูดตาม ฯ ค่ะ

รู้สึกอย่างไรเมื่อได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    หนูมีความดีใจและประทับใจมากค่ะ เพราะสาขาที่หนูเลือกเรียนมีความน่าสนใจและมหาวิทยาลัยมหาสารคามตอบโจทย์ความต้องการของหนู ซึ่งตั้งแต่วันแรกที่หนูได้เข้ามาเรียน หนูชื่นชอบกิจกรรมต่าง ๆรวมถึงคณะอาจารย์ที่ทำให้รู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง และรู้สึกว่าหนูเลือกสาขาที่ชอบ มหาวิทยาลัยที่ใช่สำหรับหนูที่สุดแล้วค่ะ

วางเป้าหมายในอนาคต
    เป้าหมายในชีวิตของหนู คือ การไปทำงานเป็นล่าม และอยากทำงานเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศด้วยค่ะ เพราะหนูชอบต่างประเทศ อยากไปสัมผัสกับบรรยากาศที่ประเทศอื่น ๆ อยากเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและอยากแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันค่ะ  ดังนั้นหนูจึงเลือกเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามแห่งนี้   พราะหนูเชื่อมั่นว่าหากหนูเรียนจบที่นี่เป้าหมายที่หนูได้วางไว้ในอนาคต จะต้องสำเร็จแน่นอนค่ะ
***  เรื่องโดย  : นางสาวพริบพันดาว สีสุรีย์
                       นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย
                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Author

ผู้เรียบเรียง : จุฑามาศ ภิญโญศรี
Email : jutamas.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0942915414

ภาพประกอบบทความ

  :   กราฟิก : ปิยะฉัตร ธนภัทรธุวานันท์

Related Posts