เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
MALINET : Mahasarakham Library Network
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คณะกรรมการที่ปรึกษา

             1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   2.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

   3.  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม

   4.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

   5.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

   6.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

   7.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 


               หน้าที่   ให้คำปรึกษาและสนับสนุนในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในจังหวัดมหาสารคาม              


ไปยังหัวข้อบทความ  
ankara escortpendik escort
ULIBM Master site  Copyright 2020. All Rights Reserved.