ห้องสมุดกิจกรรม สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
แสดงทุกหน่วยงาน
เลือกหน่วยงาน
แสดงเฉพาะหน่วยงาน
สำนักวิทยบริการ
เลือกดูตามหมวดหมู่
นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:

อัพเดทใหม่
สำนักวิทยบริการ ร่วมปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” 16 มิ.ย. 2560
รูปภาพ รูปภาพ  16 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 12 ครั้ง)
“โครงการพัฒนาบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21” 14 มิ.ย. 2560
รูปภาพ รูปภาพ  14 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 13 ครั้ง)
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 9 มิ.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  9 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 18 ครั้ง)
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ 1 มิ.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  1 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 33 ครั้ง)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 24 พ.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  24 พฤษภาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 31 ครั้ง)
สำนักวิทยบริการต้อนรับนิสิตกัมพูชา 24 พ.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  24 พฤษภาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 22 ครั้ง)
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับอาคันตุกะจาก สปป.ลาว 17-18 พ.ค.60
รูปภาพ รูปภาพ  17 พฤษภาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 24 ครั้ง)
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากประเทศอินเดีย 27 เม.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  27 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 18 ครั้ง)

รายการที่มีการเข้าชมมาก 5 อันดับ
อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  23 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 5,189 ครั้ง)
อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ทัวร์สำนักวิทยบริการ 21 ม.ค.53
  26 มกราคม 2553 (จำนวนที่เข้าชม 4,593 ครั้ง)
อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการ 19 พย.52
  26 พฤศจิกายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 4,395 ครั้ง)
สำนักวิทยบริการจัดนิทรรศการวันพ่อ 5 ธันวาคม 2552
  4 มกราคม 2553 (จำนวนที่เข้าชม 3,862 ครั้ง)
คณะครู รร.เนินยางประชาสามัคคี กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานสำนักฯ 2 ตค.52
  2 ตุลาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 3,669 ครั้ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek