หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > มรดกวัฒนธรรมอาเซียน และงานเปิดประตูสู่โลกตะวันอ..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มรดกวัฒนธรรมอาเซียน และงานเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 9

เข้าชมจำนวน 2,045 ครั้ง
รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บริเวณสระน้ำด้านหลังอาคาราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มรดกวัฒนธรรมอาเซียน และงานเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 9” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ต่อจากนั้นอธิการบดี ได้มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการประกวดการเขียนเรียงความ ก่อนที่เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการ และจำหน่ายอาหาร และชมการแสดงของนิสิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาเพื่องานสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มรดกวัฒนธรรมอาเซียน และงานเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 9
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จตุรพงษ์ กาลจักร ชูชาติ บุญหล้า ภูวนัย บุญมาพิลา (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)เธียรไท ไชยา (ถ่ายภาพ)
  วันเดือนปี (Date) 8 กุมภาพันธ์ 2553 (วันเริ่มกิจกรรม)
  วันเดือนปี (Date) 12 กุมภาพันธ์ 2553 (วันเริ่มกิจกรรม)
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek