tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(7 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(376 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(94 รายการ)
กีฬา (Sports)
(300 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(634 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(256 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(506 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(177 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(115 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(529 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,598 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(881 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(146 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(473 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(35 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(781 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,683 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนและจัดทำแผนปฎิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 29 มีนาคม 2552
รูปภาพ รูปภาพ  7 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,372 ครั้ง)
/คณะแพทยศาสตร์
โครงการวิถีพุทธเพื่อความสุขในการทำงาน ช่วงที่ 2 หัวข้อ "การปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธ"
รูปภาพ รูปภาพ  7 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 3,190 ครั้ง)
/สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่, งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่
สัมมนาเรื่อง...ยุธทศาสตร์และแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการ มมส. 31 มีค.52
รูปภาพ รูปภาพ  7 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,114 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ดร.นิตยา กิจติเวชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552
รูปภาพ รูปภาพ  27 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,894 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
โครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียน เพื่ออนุรักษ์อักษรโบราณอีสาน
รูปภาพ รูปภาพ  26 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,681 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการสัมมนามอบหมายงานสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รูปภาพ รูปภาพ  25 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,424 ครั้ง)
/คณะแพทยศาสตร์
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนางานด้วยการวิจัยปฏิบัติการ"
รูปภาพ รูปภาพ  24 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 835 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลจัดเก็บและค้นคืนสื่อดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ต
รูปภาพ รูปภาพ  23 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,050 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
  314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 [325]   [แสดง 8/2598 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek