tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(7 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(376 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(94 รายการ)
กีฬา (Sports)
(300 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(634 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(256 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(506 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(177 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(115 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(529 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,598 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(881 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(146 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(473 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(35 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(781 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,683 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
อบรมการออกแบบสื่อ Infographic 27 เม.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  27 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 488 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักฯจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน Thailand 4.0 19 เม.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  19 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 485 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในหน่วยงาน “ 10 เม.ย. 2560
รูปภาพ รูปภาพ  10 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 102 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกลาง มมส ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง ครั้งที่3/2560 3/4/60
รูปภาพ รูปภาพ  3 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 174 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ อบรม Online DB 29 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  29 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 624 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560
รูปภาพ รูปภาพ  28 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 229 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดประชุมเชิงปฏิติบัติการ เยี่ยมค่าย-มอบค่าย วันที่ 25 มีนาคม 2560
รูปภาพ รูปภาพ  25 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 147 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน: นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Flip classroom and Mobile Learning) 3/3/60
รูปภาพ รูปภาพ  3 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 102 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [325]   [แสดง 8/2598 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek