tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(7 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(392 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(96 รายการ)
กีฬา (Sports)
(313 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(648 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(260 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(533 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(179 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(132 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(548 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,660 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(906 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(159 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(482 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(37 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(810 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,717 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
มมส เป็นเจ้าภาพการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 18-20 มีนาคม 2562
รูปภาพ รูปภาพ  20 มีนาคม 2562 (จำนวนที่เข้าชม 222 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 มีนาคม..
รูปภาพ รูปภาพ  8 มีนาคม 2562 (จำนวนที่เข้าชม 184 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดอบรมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ และจับฉลากหมายเลขผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต มมส ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562
รูปภาพ รูปภาพ  5 มีนาคม 2562 (จำนวนที่เข้าชม 157 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบนโยบายหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี 4/3/62
รูปภาพ รูปภาพ  4 มีนาคม 2562 (จำนวนที่เข้าชม 13 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ จัดโครงการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 22 กุมภาพพันธ์ 2562
รูปภาพ รูปภาพ  22 กุมภาพันธ์ 2562 (จำนวนที่เข้าชม 31 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล ให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 21 ก.พ. 62
รูปภาพ รูปภาพ  21 กุมภาพันธ์ 2562 (จำนวนที่เข้าชม 70 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 21/2/62
รูปภาพ รูปภาพ  21 กุมภาพันธ์ 2562 (จำนวนที่เข้าชม 12 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักฯ “ ถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนา สำนักวิทยบริการ มอบหมายสู่บุคลากร ” 13 ก.พ. 62
รูปภาพ รูปภาพ  13 กุมภาพันธ์ 2562 (จำนวนที่เข้าชม 43 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [333]   [แสดง 8/2660 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek