หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
มมส จัดโครงการ "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
รูปภาพ รูปภาพ  6 มกราคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 310 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ ร่วมงาน "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ " 4 ธ.ค. 2558
รูปภาพ รูปภาพ  4 ธันวาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 290 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
รูปภาพ รูปภาพ  2 กันยายน 2558 (จำนวนที่เข้าชม 159 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ ร่วมงาน "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" 14 ส.ค.2558
รูปภาพ รูปภาพ  14 สิงหาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 487 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 14/8/58
รูปภาพ รูปภาพ  14 สิงหาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 69 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจเครื่องแต่งกายนิสิต
รูปภาพ รูปภาพ  16 กุมภาพันธ์ 2558 (จำนวนที่เข้าชม 583 ครั้ง)
/คณะศึกษาศาสตร์
มมส จัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 16/2/58
รูปภาพ รูปภาพ  16 กุมภาพันธ์ 2558 (จำนวนที่เข้าชม 514 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ ร่วม Big Cleaning Day 22 ธ.ค. 2557
รูปภาพ รูปภาพ  22 ธันวาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 398 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [12]   [แสดง 8/90 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek