หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
มมส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ 13/3/60
รูปภาพ รูปภาพ  13 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 15 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการ "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
รูปภาพ รูปภาพ  6 มกราคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 330 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ ร่วมงาน "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ " 4 ธ.ค. 2558
รูปภาพ รูปภาพ  4 ธันวาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 326 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
รูปภาพ รูปภาพ  2 กันยายน 2558 (จำนวนที่เข้าชม 178 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ ร่วมงาน "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" 14 ส.ค.2558
รูปภาพ รูปภาพ  14 สิงหาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 526 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 14/8/58
รูปภาพ รูปภาพ  14 สิงหาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 95 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจเครื่องแต่งกายนิสิต
รูปภาพ รูปภาพ  16 กุมภาพันธ์ 2558 (จำนวนที่เข้าชม 603 ครั้ง)
/คณะศึกษาศาสตร์
มมส จัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 16/2/58
รูปภาพ รูปภาพ  16 กุมภาพันธ์ 2558 (จำนวนที่เข้าชม 537 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [12]   [แสดง 8/91 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek