tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(7 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(392 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(96 รายการ)
กีฬา (Sports)
(313 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(648 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(260 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(533 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(179 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(132 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(548 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,660 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(906 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(159 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(482 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(37 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(810 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,717 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ทัศนศึกษา (Study Tour)
ผอ.สำนักวิทยบริการมาเยี่ยมเยือนคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553
  12 กรกฎาคม 2553 (จำนวนที่เข้าชม 997 ครั้ง)
/คณะเภสัชศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ศึกษาดูงาน)
รูปภาพ รูปภาพ  13 มิถุนายน 2553 (จำนวนที่เข้าชม 2,700 ครั้ง)
/โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
รูปภาพ รูปภาพ  6 มิถุนายน 2553 (จำนวนที่เข้าชม 991 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รูปภาพ รูปภาพ  9 เมษายน 2553 (จำนวนที่เข้าชม 2,560 ครั้ง)
/คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์กำหนดจัดโครงการทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์
รูปภาพ รูปภาพ  24 มีนาคม 2553 (จำนวนที่เข้าชม 1,548 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะกรรมการบัณฑิตประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศึกษาสวนราชพฤกษ์พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ สถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเมื่อปลายปี 2549
รูปภาพ รูปภาพ  22 มกราคม 2553 (จำนวนที่เข้าชม 1,530 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามด้านภาษาและวรรณกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2552 ณ เมือง..
รูปภาพ รูปภาพ  26 ตุลาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,552 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฟิชชิ่งปาร์ค
รูปภาพ รูปภาพ  28 กันยายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,760 ครั้ง)
/ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 8/45 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek