หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ทัศนศึกษา (Study Tour)
มมส นำนิสิตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ “MSU 2ndP2A Journey in Vietnam” วันที่ 31 พ.ค.- 4 มิ.ย. 2558
รูปภาพ รูปภาพ  31 พฤษภาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 240 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
รูปภาพ รูปภาพ  26 พฤษภาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 207 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รูปภาพ รูปภาพ  25 พฤษภาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 270 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รูปภาพ รูปภาพ  19 พฤษภาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 201 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กองกลาง มมส จัดโครงการพัฒนาการจัดเก็บเอกสารราชการและศึกษาดูงาน 2
รูปภาพ รูปภาพ  23 กันยายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 480 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะฯ นำคณะ อพท. และชุมชนเทศบาลนาอ้อ จังหวัดเลย ทัศนศึกษา ณ เมืองสิบสองปันนา ประเทศจีน
รูปภาพ รูปภาพ  23 กรกฎาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 299 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะฯ นำชุมชนเทศบาลนาอ้อร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย
รูปภาพ รูปภาพ  19 กรกฎาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 304 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ผู้อำนวยสถาบันวิจัยศิลปะฯ นำชุมชนพื้นที่พิเศษเลยศึกษาดูงาน “การผลิตผ้าทอพื้นบ้านไทลื้อแ” เมืองเชียงราย
รูปภาพ รูปภาพ  18 กรกฎาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 234 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 8/44 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek