หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
องค์การนิสิต จัดงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559
รูปภาพ รูปภาพ  8 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 74 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการ Freshy day and Freshy night 2016 “ค่ำคืนแห่งความฝัน” วันที่ 27 สิงหาคม 2559
รูปภาพ รูปภาพ  27 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 68 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ MSU Freshy Day & Freshy Night 2016 วันที่ 27 สิงหาคม 2559
รูปภาพ รูปภาพ  27 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 65 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ปี 59 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
รูปภาพ รูปภาพ  19 พฤษภาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 92 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” วันที่ 16 กันยายน 2558
รูปภาพ รูปภาพ  16 กันยายน 2558 (จำนวนที่เข้าชม 195 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ MSU Freshy Day & Freshy Night 2015 วันที่ 29 สิงหาคม 2558
รูปภาพ รูปภาพ  29 สิงหาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 239 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2015 “Marvelous Night” วันที่ 29 สิงหาคม 2558
รูปภาพ รูปภาพ  29 สิงหาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 458 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการ “สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2558” วันที่ 5 สิงหาคม 2558
รูปภาพ รูปภาพ  5 สิงหาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 547 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [21]   [แสดง 8/164 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek