หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
บุคลากรสำนักวิทยบริการ ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2558 4 เม.ย. 59
รูปภาพ รูปภาพ  4 เมษายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 131 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกลาง มมส ร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 48 ปี 9/12/58
รูปภาพ รูปภาพ  9 ธันวาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 188 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 29 ปี 7/8/58
รูปภาพ รูปภาพ  7 สิงหาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 96 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สำรวจใบลาน ณ จังหวัดเลย
รูปภาพ รูปภาพ  4 กุมภาพันธ์ 2558 (จำนวนที่เข้าชม 1,040 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มมส เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดง แสง สี เสียง ประกอบจินตภาพ “เบิกฟ้า เบิกแผ่นดิน เบิกศาสตร์ศิลป์ มหาสารคาม” 22/1/58
รูปภาพ รูปภาพ  22 มกราคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 116 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดงานวันมหิดล “ร่วมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” 24/9/57
รูปภาพ รูปภาพ  24 กันยายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 271 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ร่วมพิธีทำบุญและสักการะเนื่องใน “วันรพี” 2557 7/8/57
รูปภาพ รูปภาพ  7 สิงหาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 169 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 5 สิงหา รำลึก สถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 127 ปี 5/8/57
รูปภาพ รูปภาพ  5 สิงหาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 444 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 8/30 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek