หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(609 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(494 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,424 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(421 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 9 มิ.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  9 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 18 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับนิสิตกัมพูชา 24 พ.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  24 พฤษภาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 22 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ส่งมอมวีดีทัศน์ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย
รูปภาพ รูปภาพ  20 พฤษภาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 4 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับอาคันตุกะจาก สปป.ลาว 17-18 พ.ค.60
รูปภาพ รูปภาพ  17 พฤษภาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 24 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับนิสิตโครงการ BUNUS University อาเซียนสัญจร (P2A Journey for BINUS University) 25 เม.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  25 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 17 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการให้การต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จาก Tata Institute of Social Science , Mumbai, India 3 เม..
รูปภาพ รูปภาพ  3 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 69 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ คณะอาจารย์จาก University of Medicine, Taunggyi, Southern Shan State, Myanmar 20 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  20 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 56 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์และ Prof. Mitsuhiro Oda จาก ประเทศญี่ปุ่น 15 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  15 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 45 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [53]   [แสดง 8/421 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek