หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ กีฬา (Sports)
กองกิจฯ มมส จัดโครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 1 มีนาคม 2560
รูปภาพ รูปภาพ  1 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 63 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส จัดโครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
รูปภาพ รูปภาพ  22 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 63 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก วันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2559
รูปภาพ รูปภาพ  24 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 67 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัด MSU Challenge Day 2016 วันที่ 28 กันยายน 2559
รูปภาพ รูปภาพ  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 62 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก-สถาบัน-ศูนย์ ครั้งที่ 6 17 มิ.ย. 59
รูปภาพ รูปภาพ  17 มิถุนายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 125 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
อธิการบดี มมส ให้โอวาท ทัพนักกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” 1/6/59
รูปภาพ รูปภาพ  1 มิถุนายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 28 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีสี่เส้า ครั้งที่ 6 1/4/59
รูปภาพ รูปภาพ  1 เมษายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 44 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส เปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 21 1/4/59
รูปภาพ รูปภาพ  1 เมษายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 52 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [35]   [แสดง 8/277 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek