หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ กีฬา (Sports)
สำนักวิทยบริการ ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 23 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  23 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 30 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกลาง มมส ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 23/3/60
รูปภาพ รูปภาพ  23 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 17 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
มมส มอบทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย วันที่ 14 มีนาคม 2560
รูปภาพ รูปภาพ  14 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 35 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส จัดโครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 1 มีนาคม 2560
รูปภาพ รูปภาพ  1 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 94 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส จัดโครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
รูปภาพ รูปภาพ  22 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 90 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก วันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2559
รูปภาพ รูปภาพ  24 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 91 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัด MSU Challenge Day 2016 วันที่ 28 กันยายน 2559
รูปภาพ รูปภาพ  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 83 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก-สถาบัน-ศูนย์ ครั้งที่ 6 17 มิ.ย. 59
รูปภาพ รูปภาพ  17 มิถุนายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 170 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [35]   [แสดง 8/280 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek