หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
กองกลาง มมส ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 9/12/58
รูปภาพ รูปภาพ  9 ธันวาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 156 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
สวัสดิการสำนักวิทยบริการ มอบกระเช้าเยี่ยมไข้บุตรของบุคลากรในสำนักฯ
รูปภาพ รูปภาพ  6 ตุลาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 469 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สวัสดิการสำนักวิทยบริการ มอบกระเช้าเยี่ยมไข้มารดาของบุคลากรในสำนักฯ
รูปภาพ รูปภาพ  3 ตุลาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 245 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต ในช่วงขาดแคลน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และรณรงค์บริจาคโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วย 19/9/57
รูปภาพ รูปภาพ  19 กันยายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 151 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สวัสดิการสำนักวิทยบริการมอบกระเช้าของขวัญให้ผู้อำนวยการ 15 ก.ย. 57
รูปภาพ รูปภาพ  15 กันยายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 232 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และร้านยาปลอดบุหรี่ 100% พร้อมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์และทำลายบุหรี่ให้สิ้นซาก 21/7/57
รูปภาพ รูปภาพ  21 กรกฎาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 183 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
บุคลากรสำนักวิทยบริการ ตรวจเลือด 1 สิงหาคม 2556
รูปภาพ รูปภาพ  1 สิงหาคม 2556 (จำนวนที่เข้าชม 267 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์อาหารตลาดน้อย 6/7/56
รูปภาพ รูปภาพ  6 กรกฎาคม 2556 (จำนวนที่เข้าชม 560 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 8/34 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek