tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(7 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(392 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(96 รายการ)
กีฬา (Sports)
(313 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(648 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(260 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(533 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(179 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(132 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(548 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,660 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(906 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(159 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(482 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(37 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(810 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,717 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
อาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รดน้ำขอพรอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12/4/53
รูปภาพ รูปภาพ  19 เมษายน 2553 (จำนวนที่เข้าชม 831 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2553 9/4/53
รูปภาพ รูปภาพ  19 เมษายน 2553 (จำนวนที่เข้าชม 1,000 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ และงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553
รูปภาพ รูปภาพ  12 เมษายน 2553 (จำนวนที่เข้าชม 935 ครั้ง)
/คณะเภสัชศาสตร์
สำนักตรวจสอบภายใน ร่วมประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รูปภาพ รูปภาพ  12 เมษายน 2553 (จำนวนที่เข้าชม 959 ครั้ง)
/สำนักตรวจสอบภายใน, สำนักงานอธิการบดี
บุคลากรได้ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.โรจน์ชัย ศัตรวาหา
รูปภาพ รูปภาพ  12 เมษายน 2553 (จำนวนที่เข้าชม 1,298 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ขอเรียนเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553
  9 เมษายน 2553 (จำนวนที่เข้าชม 1,425 ครั้ง)
/คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553
รูปภาพ รูปภาพ  9 เมษายน 2553 (จำนวนที่เข้าชม 1,215 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามประเพณีชาวอีสานให้แก่บุคคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รูปภาพ รูปภาพ  9 เมษายน 2553 (จำนวนที่เข้าชม 886 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
  57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [81]   [แสดง 8/648 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek