tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(7 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(416 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(98 รายการ)
กีฬา (Sports)
(319 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(669 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(46 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(262 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(544 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(182 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(134 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(574 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,734 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(33 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(960 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(165 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(490 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(42 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(837 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,755 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
สำนักวิทยบริการเข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ ปี 2554 วันที่ 2 ธันวาคม 2554
รูปภาพ รูปภาพ  1 ธันวาคม 2554 (จำนวนที่เข้าชม 439 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
บุคลากร และ นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงาน สถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 44 ปี
รูปภาพ รูปภาพ  1 ธันวาคม 2554 (จำนวนที่เข้าชม 623 ครั้ง)
/คณะศิลปกรรมศาสตร์
การสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอีสาน
รูปภาพ รูปภาพ  23 พฤศจิกายน 2554 (จำนวนที่เข้าชม 841 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
  22 พฤศจิกายน 2554 (จำนวนที่เข้าชม 1,586 ครั้ง)
/พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตร เขมจารีนุสรณ์
ประเพณีจุดประทีปกระทงสมมาผืนธารวดีศรีพุทธบูชา ประจำปี 2554 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554
รูปภาพ รูปภาพ  15 พฤศจิกายน 2554 (จำนวนที่เข้าชม 2,301 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ชาว มมส ร่วมสืบสานวัฒนธรรม “กฐินโบราณ” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554
รูปภาพ รูปภาพ  15 พฤศจิกายน 2554 (จำนวนที่เข้าชม 661 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ครบรอบ 25 ปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11/11/54
รูปภาพ รูปภาพ  11 พฤศจิกายน 2554 (จำนวนที่เข้าชม 876 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
พิธีไหว้ครูสร้างผ้าผะเหวดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รูปภาพ รูปภาพ  10 พฤศจิกายน 2554 (จำนวนที่เข้าชม 392 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [84]   [แสดง 8/669 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek