หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
กฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2559 ณ วัดพระธาตุนาดูน
รูปภาพ รูปภาพ  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 35 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส ลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”2559 12/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  9 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 28 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการ บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 5/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  5 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 28 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส แห่ต้นดอกเงินและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 26/7/59
รูปภาพ รูปภาพ  26 กรกฎาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 32 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ ทำบุญประจำปี 2559
รูปภาพ รูปภาพ  22 กรกฎาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 116 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกลาง มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน 19/7/59
รูปภาพ รูปภาพ  19 กรกฎาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 78 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 21/4/59
รูปภาพ รูปภาพ  3 พฤษภาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 54 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 21/4/59
รูปภาพ รูปภาพ  21 เมษายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 52 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [75]   [แสดง 8/599 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek