หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
กองกลาง มมส สืบสานประเพณีอันดีงามร่วมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร 12/4/60
รูปภาพ รูปภาพ  12 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 23 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
สำนักฯ รดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ 12 เม.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  12 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 16 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกลาง มมส ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์ 16/3/60
รูปภาพ รูปภาพ  13 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 14 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
กฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2559 ณ วัดพระธาตุนาดูน
รูปภาพ รูปภาพ  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 53 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส ตั้งองค์กฐินสามัคคี และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม(ยอดมุข) 26/10/59
รูปภาพ รูปภาพ  26 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 13 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง มมส ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 7/10/59
รูปภาพ รูปภาพ  7 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 17 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
มมส ลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”2559 12/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  9 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 44 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการ บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 5/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  5 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 49 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [76]   [แสดง 8/604 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek