หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ธุรกิจ (Business)
หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ตีแผ่ผลงานการเขียนหนังสือ ตำนานละครเวที ของ ผศ.ศิริมงคล นาฏยกุล
รูปภาพ รูปภาพ  27 มีนาคม 2556 (จำนวนที่เข้าชม 521 ครั้ง)
/คณะศิลปกรรมศาสตร์
เปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ เรื่อง ผกาวลี ตำนานละครเวทีของไทย
รูปภาพ รูปภาพ  26 พฤศจิกายน 2555 (จำนวนที่เข้าชม 614 ครั้ง)
/คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเภสัชออกบูทในงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รูปภาพ รูปภาพ  23 มีนาคม 2555 (จำนวนที่เข้าชม 476 ครั้ง)
/คณะเภสัชศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริม ฯ มมส. ถ่ายทอดผลงานวิจัย “การพัฒนาสูตรไส้กรอกปลาเขียวมรกต” สู่ผู้ประกอบการ
รูปภาพ รูปภาพ  11 กรกฎาคม 2554 (จำนวนที่เข้าชม 908 ครั้ง)
/ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ “CoCoon” ของศูนย์ส่งเสริมฯ มมส ตีตลาด ลงนิตยสาร 7-Catalog แล้ววันนี้
รูปภาพ รูปภาพ  15 มิถุนายน 2554 (จำนวนที่เข้าชม 2,001 ครั้ง)
/ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์หนังสือ มมส. มอบส่วนลดแก่ลูกค้าหน่วยงาน
  5 มกราคม 2553 (จำนวนที่เข้าชม 1,658 ครั้ง)
/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ศูนย์ BIC พบผู้ประกอบการ
รูปภาพ รูปภาพ  6 สิงหาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,602 ครั้ง)
/คณะวิทยาการสารสนเทศ
งานวันตลาดนัดแรงงาน และมหกรรมอาชีพจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2552
รูปภาพ รูปภาพ  8 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,946 ครั้ง)
/ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา
   [แสดง 8/8 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek