หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
มมส ต้อนรับ บุคลากรจาก Balochistan Rural Support Programme (BRSP),Quetta,Balochistan, ประเทศปากีสถาน 3/10/59
รูปภาพ รูปภาพ  3 ตุลาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 15 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ต้อนรับคณะนักวิจัยชาวจีน จาก Institute of Vegetables and Academy of Agricultural Science 26/10/59
รูปภาพ รูปภาพ  26 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 11 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ประชุมคณะผู้แทนความร่วมมือไทย –กัมพูชา ด้านการเกษตร 25/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  25 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 44 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ต้อนรับ Prof.Dr.Gilles Cuny 2/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  2 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 46 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
อธิการบดี มมส กล่าวให้โอวาทนิสิตที่เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา International Exchange Program 2016 21/7/59
รูปภาพ รูปภาพ  21 กรกฎาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 42 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน CIRAD ประเทศฝรั่งเศส 11/7/59
รูปภาพ รูปภาพ  11 กรกฎาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 48 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
อธิการบดี มมส กล่าวให้โอวาทนิสิตที่เข้าร่วม โครงการประสบการณ์ต่างประเทศ (Overseas Experience Program) 8/7/59
รูปภาพ รูปภาพ  5 กรกฎาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 41 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม 21/6/59
รูปภาพ รูปภาพ  21 มิถุนายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 40 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [17]   [แสดง 8/129 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek