หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
มมส ต้อนรับ บุคลากรจาก Balochistan Rural Support Programme (BRSP),Quetta,Balochistan, ประเทศปากีสถาน 3/10/59
รูปภาพ รูปภาพ  3 ตุลาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 49 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร่วมโชว์ศิลปะการเต้นกับคณะ Stephen Petronio Company 8/2/60
รูปภาพ รูปภาพ  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 2 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ต้อนรับ H.Herli Salim,Ph.D.,Director universitas pendidikan indonesia kampus serang (UPI) จากประเทศอินโดนีเซีย 29/11/59
รูปภาพ รูปภาพ  29 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 3 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ต้อนรับ Dr.Wan-Lee Cheng ,Project Leader จาก Elite Study in Taiwan Project Office,MOE,Taiwan ประเทศไต้หวัน และคณะ 9/11/59
รูปภาพ รูปภาพ  9 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 4 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดการแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 8 แทจังกึม ยอดหญิงแห่งโชซอน 4/11/59
รูปภาพ รูปภาพ  4 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 3 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ต้อนรับคณะนักวิจัยชาวจีน จาก Institute of Vegetables and Academy of Agricultural Science 26/10/59
รูปภาพ รูปภาพ  26 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 18 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ประชุมคณะผู้แทนความร่วมมือไทย –กัมพูชา ด้านการเกษตร 25/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  25 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 55 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ต้อนรับ Prof.Dr.Gilles Cuny 2/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  2 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 54 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [17]   [แสดง 8/133 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek