หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
มมส ประชุมคณะผู้แทนความร่วมมือไทย –กัมพูชา ด้านการเกษตร 25/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  25 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 27 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ต้อนรับ Prof.Dr.Gilles Cuny 2/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  2 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 31 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
อธิการบดี มมส กล่าวให้โอวาทนิสิตที่เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา International Exchange Program 2016 21/7/59
รูปภาพ รูปภาพ  21 กรกฎาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 27 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน CIRAD ประเทศฝรั่งเศส 11/7/59
รูปภาพ รูปภาพ  11 กรกฎาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 32 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
อธิการบดี มมส กล่าวให้โอวาทนิสิตที่เข้าร่วม โครงการประสบการณ์ต่างประเทศ (Overseas Experience Program) 8/7/59
รูปภาพ รูปภาพ  5 กรกฎาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 29 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม 21/6/59
รูปภาพ รูปภาพ  21 มิถุนายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 28 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สถาบันขงจื่อ มมส ต้อนรับครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน 17/6/59
รูปภาพ รูปภาพ  17 มิถุนายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 35 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Toronto ประเทศแคนาดา 7/6/59
รูปภาพ รูปภาพ  7 มิถุนายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 24 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [16]   [แสดง 8/127 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek