หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
สำนักวิทยบริการ แจก “โปสการ์ดของพ่อ” 28 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  28 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 27 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ จัดแสดงนิทรรศการ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 23 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  23 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 24 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
“พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”
เอกสาร Word เอกสาร Word  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 79 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 15” “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลอย่างยั่งย..
รูปภาพ รูปภาพ  11 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 113 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
Digital Learning Park จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “น้อมรำลึกในหลวงของเรา My KING ร.๙” 16 ธ.ค. 59
รูปภาพ รูปภาพ  16 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 70 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริการ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 49 ปี 9 ธ.ค. 59
รูปภาพ รูปภาพ  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 73 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
งานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา 31 พ.ย. 59
รูปภาพ รูปภาพ  31 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 109 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับประเทศ ACM-ICPC Asia Thailand National Contest 2016 17/10/59
รูปภาพ รูปภาพ  17 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 10 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [61]   [แสดง 8/481 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek