หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
“พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”
เอกสาร Word เอกสาร Word  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 54 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 15” “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลอย่างยั่งย..
รูปภาพ รูปภาพ  11 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 62 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
Digital Learning Park จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “น้อมรำลึกในหลวงของเรา My KING ร.๙” 16 ธ.ค. 59
รูปภาพ รูปภาพ  16 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 50 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริการ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 49 ปี 9 ธ.ค. 59
รูปภาพ รูปภาพ  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 52 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
งานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา 31 พ.ย. 59
รูปภาพ รูปภาพ  31 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 86 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 19/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  19 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 35 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ มมส จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด : เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 9/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  9 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 35 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ลงนามความร่วมมือ(MOU) ทางด้านการวิจัยและการเรียนการสอน 28/7/59
รูปภาพ รูปภาพ  28 กรกฎาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 30 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [60]   [แสดง 8/477 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek