หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ พิธีการ (Ceremony)
สำนักวิทยบริการ ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ " 13 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  13 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 20 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ลงแขกเกี่ยวข้าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่9
รูปภาพ รูปภาพ  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 70 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รูปภาพ รูปภาพ  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 45 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย. 59
รูปภาพ รูปภาพ  22 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 62 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  14 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 52 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  18 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 29 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
การประกวด MSU Library Ambassador หนุ่มสาวมาดมั่นสร้างสรรค์ มมส 11ส.ค. 59
รูปภาพ รูปภาพ  11 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 84 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 5/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  5 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 31 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [103]   [แสดง 8/821 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek