หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
สำนักวิทยการร่วมแห่กัณฑ์หลอน งานประเพณีบุญผะเหวด มมส 16 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  16 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 36 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด มมส 15 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  15 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 25 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส นำนิสิตเข้าร่วมงาน ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560
รูปภาพ รูปภาพ  1 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 36 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ่วมจัดกิจกรรม ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 26 ม.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  26 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 44 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
รูปภาพ รูปภาพ  14 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 35 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2559 29 ธ.ค.59
รูปภาพ รูปภาพ  29 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 88 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ แห่ต้นดอกเงินสมทบกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 26 ต.ค. 59
รูปภาพ รูปภาพ  26 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 111 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
งานวันวานที่พากเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ บุคลากรสำนักวิทยบริการ ประจำปี 2559
รูปภาพ รูปภาพ  27 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 122 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [30]   [แสดง 8/234 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek