tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(7 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(392 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(96 รายการ)
กีฬา (Sports)
(313 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(648 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(260 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(533 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(179 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(132 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(548 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,660 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(906 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(159 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(482 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(37 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(810 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,717 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
ประชุมหลักสูตรภาคภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รูปภาพ รูปภาพ  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,149 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมโฮมรูม เรื่องการสร้างภาวะผู้นำและการเข้าสังคม เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุมเฉลิมวราวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ มมส.
รูปภาพ รูปภาพ  18 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,477 ครั้ง)
/คณะแพทยศาสตร์
การรายงานตัวและทำสัญญาเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2552
รูปภาพ รูปภาพ  17 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 970 ครั้ง)
/คณะแพทยศาสตร์
นิสิตฝึกงาน
รูปภาพ รูปภาพ  16 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,061 ครั้ง)
/ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปภาพ รูปภาพ  5 กุมภาพันธ์ 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,464 ครั้ง)
/กองบริการการศึกษา, สำนักงานอธิการบดี
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รูปภาพ รูปภาพ  30 มกราคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,829 ครั้ง)
/กองบริการการศึกษา, สำนักงานอธิการบดี
ตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รูปภาพ รูปภาพ  11 ธันวาคม 2551 (จำนวนที่เข้าชม 2,818 ครั้ง)
/กองบริการการศึกษา, สำนักงานอธิการบดี
เชิญนิสิตสมัครรับ SMS แจ้งเกรด และข่าวสารจากมหาวิทยาลัย *** Free ทุกข้อความ***
รูปภาพ รูปภาพ  5 พฤศจิกายน 2551 (จำนวนที่เข้าชม 2,557 ครั้ง)
/กองทะเบียนและประมวลผล, สำนักงานอธิการบดี
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 [49]   [แสดง 8/392 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek