หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
มมส จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
รูปภาพ รูปภาพ  9 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 52 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส รับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) “ทุนธนาคารไทยพาณิชย์” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รูปภาพ รูปภาพ  30 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 126 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส นำนิสิตต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 29 ธันวาคม 2559
รูปภาพ รูปภาพ  29 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 87 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 พ.ย.59
รูปภาพ รูปภาพ  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 219 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส นำนิสิตต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนิสิตทุน ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
รูปภาพ รูปภาพ  24 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 68 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
รูปภาพ รูปภาพ  10 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 123 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2559 วันที่ 12 กันยายน 2559
รูปภาพ รูปภาพ  12 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 99 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต 31/8/59
รูปภาพ รูปภาพ  31 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 51 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [43]   [แสดง 8/344 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek