tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(7 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(403 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(98 รายการ)
กีฬา (Sports)
(314 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(652 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(46 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(261 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(533 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(179 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(132 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(566 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,675 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(918 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(159 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(486 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(38 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(821 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,735 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ บริการชุมชน (Community Service)
การสร้างอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ทางกายภาพฯ (วิจัยเพื่อท้องถิ่น) วันที่ 25 เมษายน 2557
รูปภาพ รูปภาพ  25 เมษายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 468 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
การประชุมสรุปงานโครงการการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการหนี้ระดับครัวเรือนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25 เม.ย.57
รูปภาพ รูปภาพ  25 เมษายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 404 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนกับการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็ก และเยาวชน
รูปภาพ รูปภาพ  24 เมษายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 488 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
งพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิจัยฯ วันที่ 24 เมษายน 2557
รูปภาพ รูปภาพ  24 เมษายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 178 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
มมส ตรวจฟัน โครงการหน่วยทัตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 22/4/57
รูปภาพ รูปภาพ  22 เมษายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 115 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
“กิจกรรมวันสาธิตการจัดการนำในแปลงเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืนด้วยกังหันลม” วันที่ 28 มีนาคม 2557
รูปภาพ รูปภาพ  28 มีนาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 505 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการบริการวิชาการ ครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำคณะเทคโนโลยี นที่ 28 มีนาคม 2557
รูปภาพ รูปภาพ  28 มีนาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 897 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
พิธีรับมอบภาพประติมากรรม ในโครงการ ประติมากรรมภาพนูน ประวัติศาสตร์ชุมชน หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
รูปภาพ รูปภาพ  28 มีนาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 171 ครั้ง)
/คณะศิลปกรรมศาสตร์
  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [71]   [แสดง 8/566 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek