tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(7 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(403 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(98 รายการ)
กีฬา (Sports)
(314 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(652 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(46 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(261 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(533 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(179 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(132 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(566 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,675 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(918 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(159 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(486 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(38 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(821 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,735 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ บริการชุมชน (Community Service)
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มสู่การรับรองมาตรฐาน วันที่ 22 กันยายน 2557
รูปภาพ รูปภาพ  22 กันยายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 573 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม วันที่ 19 กันยายน 2557
รูปภาพ รูปภาพ  19 กันยายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 450 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
นิสิต มมส จัดโครงการนิสิตอาสาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3 14/9/57
รูปภาพ รูปภาพ  14 กันยายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 144 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานเรื่อง "อาคารดิน/บ้านดิน" วันที่ 9 กันยายน 2557
รูปภาพ รูปภาพ  9 กันยายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 233 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
โครงการว่า "การอนุรักษ์ฟื้นฟูการย้อมคราม วันที่ 4 กันยายน 2557
รูปภาพ รูปภาพ  4 กันยายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 315 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
โครงการพัฒนาอาคารดินสำหรับใช้เป็นสถานบำบัดผู้ป่วยในชุมชน 1 เม.ย.-30 ก.ย.57
รูปภาพ รูปภาพ  1 กันยายน 2557 (จำนวนที่เข้าชม 241 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ “การจัดการธุรกิจเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชังเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
รูปภาพ รูปภาพ  31 สิงหาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 449 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
โครงการการพัฒนาสื่อประกอบการสอนแบบมีส่วนร่วม วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
รูปภาพ รูปภาพ  30 สิงหาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 197 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [71]   [แสดง 8/566 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek