Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(354 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(612 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(237 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(167 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(91 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(507 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,460 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(438 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,607 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ บริการชุมชน (Community Service)
โครงการจัดการการประกอบธุรกิจเลี้ยงปลาและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มของการเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชั่งเพื่อเสริมสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจเข้มแข็ง วันที่ 27 เดือนก..
รูปภาพ รูปภาพ  27 กรกฎาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 159 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
โครงการโรงเรียนชีววิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน วันที่ 26 กรกฎาคม 2557
รูปภาพ รูปภาพ  26 กรกฎาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 885 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรม นที่ 26 กรกฎาคม 2557
รูปภาพ รูปภาพ  26 กรกฎาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 266 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรม กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก วันที่ 26 ก.ค.57
รูปภาพ รูปภาพ  26 กรกฎาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 163 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ “พัฒนาแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง” วันที่ 26 กรกฎาคม 2557
รูปภาพ รูปภาพ  26 กรกฎาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 513 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
อบรมอ่าน เขียน อักษรไทยน้อย
รูปภาพ รูปภาพ  21 กรกฎาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 706 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
โครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านลาด วันที่ 21 ก.ค.57
รูปภาพ รูปภาพ  21 กรกฎาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 481 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
พัฒนาทักษะการพูดแกนนำหมู่บ้านศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหินปูน 20 ก.ค.57
รูปภาพ รูปภาพ  20 กรกฎาคม 2557 (จำนวนที่เข้าชม 138 ครั้ง)
/กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, สำนักงานอธิการบดี
  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [64]   [แสดง 8/507 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek