หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ บริการชุมชน (Community Service)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 22 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  22 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 27 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 22 ก.พ. 60
รูปภาพ รูปภาพ  22 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 66 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 25 ม.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  25 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 84 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ วัดโพธิ์ศรีจินาราม บ.ดอนหว่าน หมู่ที่ 7 ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 21 ธ.ค. 59
รูปภาพ รูปภาพ  21 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 81 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 23 พ.ย. 2559
รูปภาพ รูปภาพ  23 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 115 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ โรงเรียนบ้านวังแสง ต.วังแส อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 19 ต.ค. 2559
รูปภาพ รูปภาพ  19 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 106 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ วัดสว่างนิคม บ้านโนนเมือง ตำบลท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รูปภาพ รูปภาพ  21 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 51 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
หนุ่มสาว ดาวเดือน มมส ลงพื้นที่ชุมชนเข้าวัดทำบุญ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ วันที่ 23 สิงหาคม 2559
รูปภาพ รูปภาพ  23 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 53 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [62]   [แสดง 8/492 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek