Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(356 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(285 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(615 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(168 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(99 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(510 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,474 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(444 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,613 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
พิธีวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  21 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,886 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
นิทรรศการศิลปกรรมแลกเปลี่ยน 3 สถาบัน
  21 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 690 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
พิธีไหว้ครูและครอบครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2551
  21 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,368 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
นิสิตได้รับรางวัล
  21 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 719 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ป่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  21 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 484 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาพื้นฐาน
  21 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,098 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2552
  21 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 346 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
การสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศาสตร์)
  21 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 484 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
  21 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 898 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สัมมนาพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  21 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,000 ครั้ง)
/คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับประเมินประกันคุณภาพการศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๑
  21 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 688 ครั้ง)
/คณะวิทยาศาสตร์
โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์นิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
  21 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 947 ครั้ง)
/คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ ภาคสนาม ณ สหภาพพม่า
  21 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,680 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
การอบรมการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ กรณีหัวหน้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 2
  20 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 831 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ มมส. ออกโครงการร่วมกับจังหวัด บ้านโสกพารา ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 30 เมย.52
  20 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,252 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
  20 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,253 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มอบรถเกลี่ยดินแบบรถไถนาเดินตาม ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่าขอนยาง
  20 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 8,565 ครั้ง)
/คณะเทคโนโลยี
Professer Dr.Lile Wray บรรยาย
  20 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 571 ครั้ง)
/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สอบ รป.บ.
  20 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 781 ครั้ง)
/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สอบบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว
  20 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 918 ครั้ง)
/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

  461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 [485]   [แสดง 20/9682 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek