Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(352 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(612 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(235 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(167 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(85 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(500 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,447 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(848 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(433 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,604 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2551
  13 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 856 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2551
  13 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 686 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
พิธีลงนามความร่วมมือ
  13 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 559 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
งานลงนามความร่วมมือ
  13 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 584 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ประเพณีสงกรานต์
  13 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 978 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
คณะศึกษาดูงานจาก สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  13 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 932 ครั้ง)
/ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
ประธานเปิดการสัมมนาการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  12 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 601 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ประธานเปิดการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปี พ.ศ.2551
  12 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 983 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
  12 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 660 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
งานนำเสนอผลการดำเนินงาน
  12 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 678 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
คณะผู้บริหารจาก The university of the Free State ขอเข้าพบปะเยี่ยมเยือน
  12 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 768 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สัมมนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
  12 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 545 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ทอดผ้าป่า ณ วัดศรีเวียงชัย
  12 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 862 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
กล่าวให้โอวาทในวันปฐมนิเทศนิสิต ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2552
  12 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,311 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
พิธีมอบรถเกลี่ยดินแบบรถไถนาเดินตาม
  12 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,430 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ.2553
  12 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 634 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
เยี่ยมทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 28 ณ หอพักประชาคมสุขภาพ
  12 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 644 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา
  12 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,548 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
  12 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 488 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
พิธีมอบประกาศนียบัตร
  12 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 650 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี

  461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 [480]   [แสดง 20/9593 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek