หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
สำนักวิทยบริการให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์สุขภาพ สปป.ลาว 17 ม.ค. 60
  17 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 79 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
  14 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 35 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันนี้ 14 มกราคม 2560
  14 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 43 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โครงการค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (ESARN TO ACEAN) 13 ม.ค. 60
  13 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 88 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ประชุมงานสารบรรณ และงานจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ 13/1/60
  13 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 12 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 15” “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลอย่างยั่งย..
  11 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 113 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส มอบเงินจากโครงการสวัสดิภาพนิสิต 60,000 บาท ช่วยเหลือครอบครัวนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะ วันที่ 10 มกราคม 2560
  10 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 26 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส คัดเลือกโควตาศิลปวัฒนธรรม ปี 60 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560
  7 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 46 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2559 29 ธ.ค.59
  29 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 88 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ประชุมคณะกรรมการฝายการบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) 23 ธ.ค. 59
  23 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 100 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ วัดโพธิ์ศรีจินาราม บ.ดอนหว่าน หมู่ที่ 7 ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 21 ธ.ค. 59
  21 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 81 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจฯ มมส จัดโครงการสร้างเครือข่ายต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559วันที่ 21-23 ธันวาคม 2559
  21 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 42 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  20 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 57 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2..
  20 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 127 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
Digital Learning Park จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “น้อมรำลึกในหลวงของเรา My KING ร.๙” 16 ธ.ค. 59
  16 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 70 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ
  13 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 78 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯที่ได้รับรางวั..
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 72 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส วันที่ 9 ธันวาคม 2559
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 128 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ตลาดพอเพียง มมส เพื่อชุมชน วันที่ 9 ธันวาคม 2559
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 125 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
บุคลากรสำนักวิทยบริการ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 49 ปี 9 ธ.ค. 59
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 73 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [472]   [แสดง 20/9426 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek