หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2559
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 42 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 42 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กองกิจฯ มมส จัดโครงการ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 75 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส รับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) “ทุนธนาคารไทยพาณิชย์” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
  30 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 107 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
  29 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 122 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส นำนิสิตต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 29 ธันวาคม 2559
  29 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 71 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ลงแขกเกี่ยวข้าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่9
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 70 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 45 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารฯ มมส ลงพื้นที่อาคารพลศึกษา
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 67 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจราจรถวายอารักขาฯและรักษาความสงบเรียบร้อย ครั้งที่ 1/2560
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 63 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ มมส ลงพื้นที่บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 65 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ครั้งที่ 3/2559
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 35 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจ...
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 26 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ประชุมเพื่อหารือแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 31 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
กฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2559 ณ วัดพระธาตุนาดูน
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 35 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรี มมส” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 124 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 พ.ย.59
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 189 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐาน RDA (Resource Description and Access) 28 พ.ย. 59
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 50 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ พจนศิลป์ การประกวดการพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พลังความดี เริ่มที่ตัวเรา”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา..
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 33 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดรับบริจาคโลหิต ทำความดีเพื่อพ่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
  24 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 46 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [469]   [แสดง 20/9379 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek