หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
“พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”
  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 79 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สำนักวิทยบริการ ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี 2560 “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ” 8 ก.พ. 60
  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 55 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 7 ก.พ. 60
  7 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 29 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจฯ มมส จัดการประชุมการพัฒนาเครือข่ายการให้คำปรึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 จันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
  6 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 57 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560
  4 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 41 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3/2/60
  3 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 15 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ก.พ. 60
  2 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 29 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
นิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม ทำบุญตักบาตรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
  1 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 41 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส นำนิสิตเข้าร่วมงาน ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560
  1 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 36 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะวิทยาการสารสนเทศ 31 ม.ค.60
  31 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 20 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจการนิสิต มมส จัด Show and Share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 31 มกราคม 2560
  31 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 49 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง มมส ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง ครั้งที่ 1/2560 30/1/60
  30 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 12 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ่วมจัดกิจกรรม ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 26 ม.ค. 60
  26 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 44 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 25 ม.ค. 60
  25 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 84 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจฯ มมส ต้อนรับ สกอ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน งานสนับสนุนนิสิตพิการ มมส วันที่ 25 มกราคม พ.ศ 2560
  25 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 35 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส เป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการเทา–งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 วันที่ 24-31 ม.ค.60
  24 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 58 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส จัดโครงการอบรมอาสาสมัครจิตอาสาสำหรับนิสิตพิการ วันที่ 21 มกราคม 2560
  21 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 50 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ชมรมเดินตามรอยเท้าพ่อ มมส เข้าร่วมโครงการ "๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ" วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560
  20 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 29 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
องค์การนิสิต มมส จัดโครงการ “๑ ชุมชน ๑ จิตอาสา" วันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐
  20 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 70 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
องค์การนิสิต มมส จัดโครงการ “รอยพ่อ แผ่นดิน ๙” วันที่ 19-20 มกราคม 2560
  19 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 37 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [472]   [แสดง 20/9426 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek