Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(515 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,485 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,621 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
มมส จัดกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปี ราชพฤกษ์เกมส์ วันที่ 17-24 มีนาคม 2561
  17 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 30 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดปฐมนิเทศนิสิตที่เข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ครั้งที่ 21 วันที่ 16 มีนาคม 2561
  16 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 70 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15 มี.ค. 61
  15 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 131 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ อบรม EndNote เชิงปฏิบัติการ “ การใช้งาน EndNote เพื่อการวิจัยและอ้างอิงแบบมืออาชีพ” 14 มี.ค. 61
  14 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 137 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 13 มี.ค. 61
  13 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 176 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับผู้บริหาร บุคลากรศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 13 มี.ค. 61
  13 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 143 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับอาคันตุกะ จาก Seinan University ประเทศญี่ปุ่น 13 มี.ค. 61
  13 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 137 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ Library Tour นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ 13 มี.ค. 61
  13 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 140 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา วันที่ 13 มีนาคม 256
  13 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 105 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส มอบนโยบายทิศทางการพัฒนานิสิตแก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ปีการศึกษา 2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561
  12 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 82 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
พิธีปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และซ่อมหนังสือ” ครั้งที่ 7 เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 9 มี.ค. 2561
  9 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 172 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจฯ มมส ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 5-8 มีนาคม 2561
  8 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 51 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และซ่อมหนังสือ” เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 5 มี.ค. 61
  5 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 89 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
นิสิต ชมรมอาสายุวกาชาด มมส เข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรปฐมพยาบาล” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
  27 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวนที่เข้าชม 78 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการต้อนรับอาคันตุกะ จาก University of North Texas health Science Center ประเทศสหรัฐอเมริกา 26 ก.พ. 61
  26 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวนที่เข้าชม 192 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว..
  26 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวนที่เข้าชม 176 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
เครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม มมส จัดกิจกรรม “มอบโอกาส แบ่งปันความสุข” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
  25 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวนที่เข้าชม 75 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา ทุนเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561 (คณะเทคโนโลยี/วิทยาลัยดุริยางคศิลป์/คณะวัฒนธรรมศาสตร์) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
  22 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวนที่เข้าชม 285 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 22 ก.พ. 61
  22 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวนที่เข้าชม 196 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 ก.พ. 61
  20 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวนที่เข้าชม 263 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [487]   [แสดง 20/9721 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek