Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(515 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,485 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,621 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
มมส จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 “ฮีตเดือนห้า มหาสงกรานต์ อีสานบ้านเฮา” วันที่ 7 เมษายน 2561
  7 เมษายน 2561 (จำนวนที่เข้าชม 26 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 3 เม.ย. 61
  3 เมษายน 2561 (จำนวนที่เข้าชม 99 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการ “สัปดาห์ห้องสมุด : อนุรักษ์มรดกไทยก้าวไกลสู่สากล” 2 เม.ย. 61
  2 เมษายน 2561 (จำนวนที่เข้าชม 58 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2561
  1 เมษายน 2561 (จำนวนที่เข้าชม 21 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส นำนิสิตต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันพลังงาน วันที่ 31 มีนาคม 2561
  31 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 16 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ร่วมจัดวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สร้างงานสร้างอาชีพ (Job Fair 2018) วันที่30-31 มีนาคม 2561
  30 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 18 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 61
  29 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 148 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ร่วมกับโรงพยาบาลและเหล่ากาชาด จ.มหาสารคามจัดรับบริจาคโลหิต วันที่ 29 มีนาคม 2561
  29 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 31 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมการปราศรัยผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561
  29 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 31 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
เครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยแล้ง” ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561
  29 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 56 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส นำนิสิตต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 28 มีนาคม 2561
  28 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 12 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
บุคลากรสำนักวิทยบริการร่วมถวายต้นกัณฑ์หลอน ประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์ 27 มี.ค. 61
  27 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 148 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ 2561 26 มี.ค. 61
  26 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 172 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ อบรม EndNote เชิงปฏิบัติการ “ การใช้งาน EndNote เพื่อการวิจัยและอ้างอิงแบบมืออาชีพ” (รอบที่ 2) 26 มี.ค. 61
  26 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 134 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับนักศึกษา จาก Universiti of Brunei Darussalam, Brunei Darussalam ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship) 26 มี.ค.61
  26 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 126 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยี 22 มี.ค. 61
  22 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 169 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 21 มี.ค. 61
  21 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 62 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 มี.ค. 61
  20 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 130 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดห้องสมุดโรงเรียนอย่างง่าย 19 มี.ค. 61
  19 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 102 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ อบรม EndNote เชิงปฏิบัติการ “ การใช้งาน EndNote เพื่อการวิจัยและอ้างอิงแบบมืออาชีพ” 19 มี.ค. 61
  19 มีนาคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 97 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [487]   [แสดง 20/9721 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek