หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
สำนักฯจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน Thailand 4.0 19 เม.ย. 60
  19 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 14 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกลาง มมส สืบสานประเพณีอันดีงามร่วมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร 12/4/60
  12 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 43 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
สำนักฯ รดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ 12 เม.ย. 60
  12 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 38 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ประกาศกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11/4/60
  11 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 46 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในหน่วยงาน “ 10 เม.ย. 2560
  10 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 34 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการให้การต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จาก Tata Institute of Social Science , Mumbai, India 3 เม..
  3 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 69 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกลาง มมส ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง ครั้งที่3/2560 3/4/60
  3 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 50 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 60
  30 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 38 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ อบรม Online DB 29 มี.ค. 60
  29 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 72 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  28 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 34 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560
  28 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 139 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ แจก “โปสการ์ดของพ่อ” 28 มี.ค. 60
  28 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 44 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 28 มี.ค. 60
  28 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 41 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ อบรม Online DB 27 มี.ค. 60
  27 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 27 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดประชุมเชิงปฏิติบัติการ เยี่ยมค่าย-มอบค่าย วันที่ 25 มีนาคม 2560
  25 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 71 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 24 มี.ค. 60
  24 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 36 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ จัดแสดงนิทรรศการ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 23 มี.ค. 60
  23 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 44 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 23 มี.ค. 60
  23 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 51 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกลาง มมส ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 23/3/60
  23 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 31 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 22 มี.ค. 60
  22 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 39 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [477]   [แสดง 20/9536 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek