หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(609 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(494 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,424 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(421 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยี 20 มี.ค. 60
  20 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 33 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ คณะอาจารย์จาก University of Medicine, Taunggyi, Southern Shan State, Myanmar 20 มี.ค. 60
  20 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 56 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยการร่วมแห่กัณฑ์หลอน งานประเพณีบุญผะเหวด มมส 16 มี.ค. 60
  16 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 55 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ 16 มี.ค. 60
  16 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 55 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ลงพื้นที่ จัดระบบคัมภีร์ใบลานวัดไตรภูมิ
  16 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 42 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กองกลาง มมส ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์ 16/3/60
  16 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 3 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์และ Prof. Mitsuhiro Oda จาก ประเทศญี่ปุ่น 15 มี.ค. 60
  15 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 45 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด มมส 15 มี.ค. 60
  15 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 34 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดงานเทศน์มหาชาติ ประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2560 15/3/60
  15 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 22 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559 คณะการบัญชีและการจัดการ 14 มี.ค. 60
  14 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 56 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส มอบทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย วันที่ 14 มีนาคม 2560
  14 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 50 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส มอบทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 14/3/60
  14 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 2 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ " 13 มี.ค. 60
  13 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 61 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ 13/3/60
  13 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 27 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง มมส ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์ 16/3/60
  13 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 25 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ13/3/60
  13 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 2 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดงานเทศน์มหาชาติ ประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2560 15/3/60
  13 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 4 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ออกพื้นจัดระบบเอกสารใบลาน
  8 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 27 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ Dr. ARD PRASAD จาก Documentation Research and Training Centre (DRTC) เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย 7 มี.ค. 60
  7 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 55 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน: นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Flip classroom and Mobile Learning) 3/3/60
  3 มีนาคม 2560
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [476]   [แสดง 20/9515 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek