หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะวิทยาการสารสนเทศ 31 ม.ค.60
  31 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 10 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจการนิสิต มมส จัด Show and Share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 31 มกราคม 2560
  31 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 29 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ่วมจัดกิจกรรม ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 26 ม.ค. 60
  26 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 21 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 25 ม.ค. 60
  25 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 57 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจฯ มมส ต้อนรับ สกอ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน งานสนับสนุนนิสิตพิการ มมส วันที่ 25 มกราคม พ.ศ 2560
  25 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 17 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส เป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการเทา–งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 วันที่ 24-31 ม.ค.60
  24 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 35 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส จัดโครงการอบรมอาสาสมัครจิตอาสาสำหรับนิสิตพิการ วันที่ 21 มกราคม 2560
  21 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 26 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ชมรมเดินตามรอยเท้าพ่อ มมส เข้าร่วมโครงการ "๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ" วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560
  20 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 15 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
องค์การนิสิต มมส จัดโครงการ “๑ ชุมชน ๑ จิตอาสา" วันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐
  20 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 54 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
องค์การนิสิต มมส จัดโครงการ “รอยพ่อ แผ่นดิน ๙” วันที่ 19-20 มกราคม 2560
  19 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 16 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์สุขภาพ สปป.ลาว 17 ม.ค. 60
  17 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 40 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
  14 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 21 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันนี้ 14 มกราคม 2560
  14 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 21 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โครงการค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (ESARN TO ACEAN) 13 ม.ค. 60
  13 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 36 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 15” “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลอย่างยั่งย..
  11 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 62 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส มอบเงินจากโครงการสวัสดิภาพนิสิต 60,000 บาท ช่วยเหลือครอบครัวนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะ วันที่ 10 มกราคม 2560
  10 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 11 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส คัดเลือกโควตาศิลปวัฒนธรรม ปี 60 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560
  7 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 28 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2559 29 ธ.ค.59
  29 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 62 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ประชุมคณะกรรมการฝายการบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) 23 ธ.ค. 59
  23 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 76 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ วัดโพธิ์ศรีจินาราม บ.ดอนหว่าน หมู่ที่ 7 ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 21 ธ.ค. 59
  21 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 59 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [469]   [แสดง 20/9379 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek