หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 22 มี.ค. 60
  22 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 27 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
จัดระบบใบลาน วัดศรีประดู่และวัดรังษี
  21 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 23 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยี 20 มี.ค. 60
  20 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 23 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ คณะอาจารย์จาก University of Medicine, Taunggyi, Southern Shan State, Myanmar 20 มี.ค. 60
  20 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 37 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยการร่วมแห่กัณฑ์หลอน งานประเพณีบุญผะเหวด มมส 16 มี.ค. 60
  16 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 36 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ 16 มี.ค. 60
  16 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 39 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ลงพื้นที่ จัดระบบคัมภีร์ใบลานวัดไตรภูมิ
  16 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 31 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์และ Prof. Mitsuhiro Oda จาก ประเทศญี่ปุ่น 15 มี.ค. 60
  15 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 36 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด มมส 15 มี.ค. 60
  15 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 25 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดงานเทศน์มหาชาติ ประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2560 15/3/60
  15 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 15 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559 คณะการบัญชีและการจัดการ 14 มี.ค. 60
  14 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 44 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส มอบทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย วันที่ 14 มีนาคม 2560
  14 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 35 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ " 13 มี.ค. 60
  13 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 50 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ 13/3/60
  13 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 15 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง มมส ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์ 16/3/60
  13 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 14 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
ออกพื้นจัดระบบเอกสารใบลาน
  8 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 16 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ Dr. ARD PRASAD จาก Documentation Research and Training Centre (DRTC) เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย 7 มี.ค. 60
  7 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 48 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจฯ มมส จัดโครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 1 มีนาคม 2560
  1 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 94 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ” 1 มี.ค.2560
  1 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 71 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
“ค่ายก้อนดินอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก” เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560
  26 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 573 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [472]   [แสดง 20/9426 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek