หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
สำนักวิทยบริการต้อนรับอาคันตุกะจากราชอาณาจักรกัมพูชา 28 มิ.ย. 60
  28 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 20 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 21 มิ.ย. 60
  21 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 21 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ ร่วมปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” 16 มิ.ย. 2560
  16 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 33 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
“โครงการพัฒนาบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21” 14 มิ.ย. 2560
  14 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 18 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 9 มิ.ย. 60
  9 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 22 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ถ่ายวิดีทัศน์การอนุรักษ์เอกสารโบราณ
  6 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 32 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง ชุดที่ 12 (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561)
  5 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 34 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ 1 มิ.ย. 60
  1 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 48 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ประกาศกองกลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สังกัดงานยนต์ กองกลาง ส..
  26 พฤษภาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 62 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 24 พ.ค. 60
  24 พฤษภาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 36 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับนิสิตกัมพูชา 24 พ.ค. 60
  24 พฤษภาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 25 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ส่งมอมวีดีทัศน์ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย
  20 พฤษภาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 4 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับอาคันตุกะจาก สปป.ลาว 17-18 พ.ค.60
  17 พฤษภาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 24 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3/2/60
  15 พฤษภาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 15 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากประเทศอินเดีย 27 เม.ย. 60
  27 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 18 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
อบรมการออกแบบสื่อ Infographic 27 เม.ย. 60
  27 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 18 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ตั้งองค์กฐินสามัคคี และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม(ยอดมุข) 26/10/59
  26 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 48 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 26 เม.ย. 60
  26 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 25 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับนิสิตโครงการ BUNUS University อาเซียนสัญจร (P2A Journey for BINUS University) 25 เม.ย. 60
  25 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 18 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการร่วมงานบุญหลวง มมส. 20 เม.ย. 60
  20 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 31 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [477]   [แสดง 20/9536 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek