หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 18/10/59
  18 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 11 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ตอน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” วันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
  17 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 106 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับประเทศ ACM-ICPC Asia Thailand National Contest 2016 17/10/59
  17 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 10 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 17/10/59
  17 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 11 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 15 ตุลาคม 2559
  15 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 48 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ไม่ได้ระบุชื่อเรื่อง
  14 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 34 ครั้ง)
/ไม่พบชื่อห้องสมุด
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  14 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 67 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
ชาว มมส ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 14/10/59
  14 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 5 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ชาว มมส พร้อมใจอธิษฐานขอให้ “ในหลวง”ทรงหายจากอาการประชวร 13/10/59
  13 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 5 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัตรบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 13/10/59
  13 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 5 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
อธิการบดี มมส พบผู้บริหารระดับกลาง 13/10/59
  13 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 11 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร กองอาคารสถานที่ มมส ครั้งที่ 1/2560
  10 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 136 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนส่งเสริมนักกิจกรรม” , “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา” และ“มูลน..
  10 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 163 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มมส จัดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 10/10/59
  10 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 11 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง มมส ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 7/10/59
  7 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 17 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
ประกาศ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 169 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
ประชุมพฤกษศาสตร์
  5 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 56 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กองอาคารสถานที่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตร แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 101 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารฯ มมส ลงพื้นที่ตรวจสภาพความมเสียหายบริเวณสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง)
  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 92 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการ มมส รวมใจคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยธนาคารขยะรีไซเคิล
  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 81 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [472]   [แสดง 20/9426 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek