หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
มมส ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุชาดา คำวัน ชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู ชุด thailand open grandslam 2017 รุ่น 70 kg 28/12/59
  28 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 1 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง และสื่อมวลชนท้องถิ่น ประจำปี 2560 28/12/59
  28 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 3 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการฝายการบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) 23 ธ.ค. 59
  23 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 112 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MSU-EDS) ครั้งที่2/2559 22/12/59
  22 ธันวาคม 2559
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ วัดโพธิ์ศรีจินาราม บ.ดอนหว่าน หมู่ที่ 7 ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 21 ธ.ค. 59
  21 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 100 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจฯ มมส จัดโครงการสร้างเครือข่ายต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559วันที่ 21-23 ธันวาคม 2559
  21 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 47 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ได้รับประกาศเกียรติคุณ"การตรวจสอบภายใน ระดับเป็นไปตามมาตรฐาน" 21/12/59
  21 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 1 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8 21/12/59
  21 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 2 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ต้อนรับคุณชาญวิทย์ รัตนราศรี ผู้แทนจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 21/12/9
  21 ธันวาคม 2559
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  20 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 67 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2..
  20 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 133 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ได้รับการคัดเลือกยกย่องเป็น “ศิลปินแห่งชาติ (สาขาวรรณศิลป์)” 20/12/59
  20 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 1 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อสมศักดิ์ ชุ่มอภัย 19/12/59
  19 ธันวาคม 2559
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
Digital Learning Park จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “น้อมรำลึกในหลวงของเรา My KING ร.๙” 16 ธ.ค. 59
  16 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 90 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนโครงการจัดตั้งคณะการบัญชีและการจัดการ 16/12/59
  16 ธันวาคม 2559
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startups) 15/12/59
  15 ธันวาคม 2559
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับป..
  15 ธันวาคม 2559
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ
  13 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 88 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 13/12/59
  13 ธันวาคม 2559
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 255..
  12 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 3 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [477]   [แสดง 20/9536 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek