หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(609 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(494 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,424 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(421 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
มมส จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส วันที่ 9 ธันวาคม 2559
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 134 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ตลาดพอเพียง มมส เพื่อชุมชน วันที่ 9 ธันวาคม 2559
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 131 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
บุคลากรสำนักวิทยบริการ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 49 ปี 9 ธ.ค. 59
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 84 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
เปิดแล้ว!! ตลาดพอเพียง มมส เพื่อชุมชน พบกันทุกวันพุธ 9/9/59
  9 ธันวาคม 2559
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 49 ปี
  9 ธันวาคม 2559
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 49 ปี 9/9/59
  9 ธันวาคม 2559
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ
  8 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 75 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สำนักวิทยบริการรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 7 ธ.ค. 59
  7 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 87 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ฝึกซ้อมนิสิตต้นแบบในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2559
  6 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 144 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 6/12/59
  6 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 1 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหารสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ตรวจเยี่ยมสถานีปฏิบัติการนาดูนและให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 87 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 72 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนตามพันธกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 80 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชม..
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 79 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมรวมพลังความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา..
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 79 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 71 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่3 ครบ 3รอบ 36 ปี พระพุทธกันทรวิชัย
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 64 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 61 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2559
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 66 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 62 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [476]   [แสดง 20/9515 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek