Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(352 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(612 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(235 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(167 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(85 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(500 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,447 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(848 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(433 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,604 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะนิติศาสตร์,ศึกษาทั่วไป 14 ก.พ. 60
  14 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 69 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
องค์การนิสิต มมส ร่วมกับเหล่ากาชาด และโรงพยาบาล จังหวัดมหาสารคาม จัดบริจาคโลหิต “ให้เลือดให้ชีวิต ให้โลหิตให้ความรัก” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
  14 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 95 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดการอบรมสัมมนาโครงการ “การบริหารสัญญางานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 14/2/60
  14 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 4 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะสาธารณสุขศาสตร์ 9 ก.พ. 60
  9 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 77 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”
  9 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 65 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  9 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 74 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดพิธีพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2559 9/2/60
  9 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 12 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
“พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”
  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 102 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สำนักวิทยบริการ ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี 2560 “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ” 8 ก.พ. 60
  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 64 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร่วมโชว์ศิลปะการเต้นกับคณะ Stephen Petronio Company 8/2/60
  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 10 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ตลาดนัดสีเขียว ณ มมส8/2/60
  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 17 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดกิจกรรม Tech Startup Club 8/2/60
  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 12 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 8/2/60
  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 13 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 7 ก.พ. 60
  7 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 45 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดโครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 1 7/2/60
  7 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 4 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดพิธีมอบรถรางต้นแบบ 7/2/60
  7 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 11 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงโครงการศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 7/2/60
  7 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 5 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส จัดการประชุมการพัฒนาเครือข่ายการให้คำปรึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 จันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
  6 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 76 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560
  4 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 72 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3/2/60
  3 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 29 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [480]   [แสดง 20/9593 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek