Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(354 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(612 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(235 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(167 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(85 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(502 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,452 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(850 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(434 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,607 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
องค์การนิสิต มมส จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต 23/2/60
  23 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 5 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 22 ก.พ. 60
  22 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 100 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจฯ มมส จัดโครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  22 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 127 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
องค์การนิสิต มมส จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  22 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 130 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส โครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล 22/2/60
  22 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 15 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 ก.พ. 60
  20 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 74 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ค่าย “สานฝันน้องพี่ทำดีเพื่อสังคม” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
  18 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 79 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 18/2/60
  18 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 6 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
พื้นที่ศึกษาดูงานโครงการศูนย์จำปาศรีและสวนพอเพียง สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
  17 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 78 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ประชุมร่วมกับวัดมณีวนาราม
  17 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 62 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 79 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 ก.พ. 60
  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 76 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ร่วมจัดโครงการ Spirit of young blood donors ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตคนรุ่นใหม่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 70 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง มมส รับการตรวจสอบภายใน 16/2/60
  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 30 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
  15 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 130 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะนิติศาสตร์,ศึกษาทั่วไป 14 ก.พ. 60
  14 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 69 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
องค์การนิสิต มมส ร่วมกับเหล่ากาชาด และโรงพยาบาล จังหวัดมหาสารคาม จัดบริจาคโลหิต “ให้เลือดให้ชีวิต ให้โลหิตให้ความรัก” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
  14 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 96 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดการอบรมสัมมนาโครงการ “การบริหารสัญญางานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 14/2/60
  14 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 5 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะสาธารณสุขศาสตร์ 9 ก.พ. 60
  9 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 77 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”
  9 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 66 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [481]   [แสดง 20/9608 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek