หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
นิสิต มมส รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559 วันที่ 10 กันยายน 2559
  10 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 85 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส นำนิสิตเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” วันที่ 10 กันยายน 2559
  10 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 78 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส ตัดสินการประกวดหนังสั้น “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส” และสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 9 กันยายน 2559
  9 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 72 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
องค์การนิสิต จัดงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559
  8 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 74 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
5 สถาบันเครือเทา-งาม ร่วมสำรวจค่ายเตรียมความพร้อมโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 วันที่ 3 กันยายน 2559
  3 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 142 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 กันยายน 2559
  1 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 69 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ 31 ส.ค. 59
  31 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 123 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
นิสิตจิตอาสา มมส และทุกภาคส่วน ได้ฤกษ์ยกเสาเอก-เสาโท เริ่มสร้างบ้านยายใบ้และหลานๆ 31/8/59
  31 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 23 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ มมส จัดพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์และนักเอกสารสารสนเทศ31/8/59
  31 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 20 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต 31/8/59
  31 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 33 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดกิจกรรมการประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2016
  29 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 77 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติ
  29 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 83 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ Mr. Masafumi Adachi 29 ส.ค. 59
  29 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 125 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Conference on English Language Studies (ICELS 2016)" 29/8/59
  29 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 18 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ MSU Freshy Day & Freshy Night 2016 วันที่ 27 สิงหาคม 2559
  27 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 65 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการ Freshy day and Freshy night 2016 “ค่ำคืนแห่งความฝัน” วันที่ 27 สิงหาคม 2559
  27 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 68 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 26 ส.ค. 59
  26 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 110 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดโครงการสัมมนาเรื่อง อดีต ปัจจุบัน อนาคตการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2559
  26 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 14 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  25 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 123 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
นิสิตชมรมสานฝันคนสร้างป่า เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2559
  25 สิงหาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 54 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [469]   [แสดง 20/9379 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek