หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับคณะต้อนรับ อาจารย์ นิสิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มมส 3 พ.ย. 59
  3 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 136 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านการวิจัย 3 พ.ย. 59
  3 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 102 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับนิสิตนักศึกษาไทยและต่างชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการ Globat Citizenship Camp 2016 3 พ.ย. 59
  3 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 102 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
งานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา 31 พ.ย. 59
  31 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 109 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกลาง มมส รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 30/10/59
  31 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 11 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
มมส มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนิสิตที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วันที่ 28 ตุลาคม 2559
  28 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 66 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26 ต.ค. 59
  26 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 151 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ แห่ต้นดอกเงินสมทบกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 26 ต.ค. 59
  26 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 111 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ต้อนรับคณะนักวิจัยชาวจีน จาก Institute of Vegetables and Academy of Agricultural Science 26/10/59
  26 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 11 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ตั้งองค์กฐินสามัคคี และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม(ยอดมุข) 26/10/59
  26 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 13 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 25/10/59
  25 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 11 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก วันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2559
  24 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 91 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 23/10/59
  23 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 5 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23/10/59
  23 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 5 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ศิษย์เก่าจับมือรุ่นน้อง กลุ่มนิสิตพรรคพลังสังคม มมส จัดกิจกรรม สายสัมพันธ์น้องพี่ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 3 (เพาะรักจึงมาหา) วันที่ 22-2..
  22 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 88 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมดวงใจแปรอักษรภาพหัวใจล้อม ๙ MSU แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบ..
  21 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 80 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
  21 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 86 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมสืบสานบุญใต้นํ้ามันในวันออกพรรษากับชุมชนบ้านนาข่า
  21 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 73 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ประกาศ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  21 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 79 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ โรงเรียนบ้านวังแสง ต.วังแส อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 19 ต.ค. 2559
  19 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 106 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [472]   [แสดง 20/9426 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek