หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
มมส จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 21/1/60
  21 มกราคม 2560
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ชมรมเดินตามรอยเท้าพ่อ มมส เข้าร่วมโครงการ "๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ" วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560
  20 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 34 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
องค์การนิสิต มมส จัดโครงการ “๑ ชุมชน ๑ จิตอาสา" วันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐
  20 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 76 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
องค์การนิสิต มมส จัดโครงการ “รอยพ่อ แผ่นดิน ๙” วันที่ 19-20 มกราคม 2560
  19 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 52 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการ “รอยพ่อ แผ่นดิน ๙” 19/1/60
  19 มกราคม 2560
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการสนองนโยบายพัฒนาครู STEM จัดอบรมทั่วภาคอีสาน 18/1/60
  18 มกราคม 2560
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกระบวนการ (Active Learning) 18/1/60
  18 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 2 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์สุขภาพ สปป.ลาว 17 ม.ค. 60
  17 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 97 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
  14 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 43 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันนี้ 14 มกราคม 2560
  14 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 54 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ร่วมส่งมอบอาคารภูมิปัญญานาดีศรีสุข 14/1/60
  14 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 2 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 14/1/60
  14 มกราคม 2560
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โครงการค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (ESARN TO ACEAN) 13 ม.ค. 60
  13 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 112 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ประชุมงานสารบรรณ และงานจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ 13/1/60
  13 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 16 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 15” “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลอย่างยั่งย..
  11 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 174 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส มอบเงินจากโครงการสวัสดิภาพนิสิต 60,000 บาท ช่วยเหลือครอบครัวนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะ วันที่ 10 มกราคม 2560
  10 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 32 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส คัดเลือกโควตาศิลปวัฒนธรรม ปี 60 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560
  7 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 53 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
อธิการบดี มมส มอบนโยบายกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 6/1/60
  6 มกราคม 2560
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2559 29 ธ.ค.59
  29 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 108 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมถั่งเช่าและโปรตีนไหม 29/12/59
  29 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 2 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [477]   [แสดง 20/9536 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek