หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมสืบสานบุญใต้นํ้ามันในวันออกพรรษากับชุมชนบ้านนาข่า
  21 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 59 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ประกาศ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  21 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 63 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ โรงเรียนบ้านวังแสง ต.วังแส อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 19 ต.ค. 2559
  19 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 83 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ตอน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” วันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
  17 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 92 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 15 ตุลาคม 2559
  15 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 32 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ไม่ได้ระบุชื่อเรื่อง
  14 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 27 ครั้ง)
/ไม่พบชื่อห้องสมุด
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  14 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 52 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร กองอาคารสถานที่ มมส ครั้งที่ 1/2560
  10 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 114 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนส่งเสริมนักกิจกรรม” , “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา” และ“มูลน..
  10 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 147 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ประกาศ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 153 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
ประชุมพฤกษศาสตร์
  5 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 42 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กองอาคารสถานที่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตร แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 84 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารฯ มมส ลงพื้นที่ตรวจสภาพความมเสียหายบริเวณสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง)
  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 72 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการ มมส รวมใจคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยธนาคารขยะรีไซเคิล
  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 63 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ลงพื้นที่อาคารบริการนิสิต
  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 56 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส เดินรณรงค์เชิญชวน นักเรียน นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจคัดแยกขยะ
  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 35 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัด MSU Challenge Day 2016 วันที่ 28 กันยายน 2559
  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 62 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตัวตนและชุมชนท้อง..
  27 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 68 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ..
  27 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 56 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
งานวันวานที่พากเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ บุคลากรสำนักวิทยบริการ ประจำปี 2559
  27 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 101 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [469]   [แสดง 20/9379 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek