หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
มมส ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจราจรถวายอารักขาฯและรักษาความสงบเรียบร้อย ครั้งที่ 1/2560
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 81 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ มมส ลงพื้นที่บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 86 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ครั้งที่ 3/2559
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 51 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจ...
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 40 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ประชุมเพื่อหารือแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 46 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
กฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2559 ณ วัดพระธาตุนาดูน
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 53 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรี มมส” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 142 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 พ.ย.59
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 219 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐาน RDA (Resource Description and Access) 28 พ.ย. 59
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 73 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ พจนศิลป์ การประกวดการพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พลังความดี เริ่มที่ตัวเรา”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา..
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 49 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดรับบริจาคโลหิต ทำความดีเพื่อพ่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
  24 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 64 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส นำนิสิตต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนิสิตทุน ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
  24 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 68 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 23 พ.ย. 2559
  23 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 115 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย. 59
  22 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 81 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนิสิตที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
  18 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 109 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดรับบริจาคโลหิต ทำความดีเพื่อพ่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
  18 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 435 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดรับบริจาคโลหิต วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
  16 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 87 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
นิสิต มมส ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 4 ,10, 13 พฤศจิกายน 2559
  13 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 71 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
“ค่ายต้านลมหนาว สานปัญญา” วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2559
  11 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 80 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
  10 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 123 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [472]   [แสดง 20/9426 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek