หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
กองกิจฯ มมส นำนิสิตต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนิสิตทุน ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
  24 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 48 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 23 พ.ย. 2559
  23 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 90 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย. 59
  22 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 62 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนิสิตที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
  18 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 95 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดรับบริจาคโลหิต ทำความดีเพื่อพ่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
  18 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 421 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดรับบริจาคโลหิต วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
  16 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 74 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
นิสิต มมส ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 4 ,10, 13 พฤศจิกายน 2559
  13 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 57 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
“ค่ายต้านลมหนาว สานปัญญา” วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2559
  11 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 62 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
  10 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 107 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับคณะต้อนรับ อาจารย์ นิสิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มมส 3 พ.ย. 59
  3 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 99 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านการวิจัย 3 พ.ย. 59
  3 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 83 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับนิสิตนักศึกษาไทยและต่างชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการ Globat Citizenship Camp 2016 3 พ.ย. 59
  3 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 66 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
งานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา 31 พ.ย. 59
  31 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 86 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนิสิตที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วันที่ 28 ตุลาคม 2559
  28 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 53 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26 ต.ค. 59
  26 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 126 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ แห่ต้นดอกเงินสมทบกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 26 ต.ค. 59
  26 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 92 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก วันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2559
  24 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 67 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ศิษย์เก่าจับมือรุ่นน้อง กลุ่มนิสิตพรรคพลังสังคม มมส จัดกิจกรรม สายสัมพันธ์น้องพี่ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 3 (เพาะรักจึงมาหา) วันที่ 22-2..
  22 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 72 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมดวงใจแปรอักษรภาพหัวใจล้อม ๙ MSU แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบ..
  21 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 67 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
  21 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 72 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [469]   [แสดง 20/9379 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek