Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(515 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,485 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,621 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 23 ม.ค. 6
  23 มกราคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 182 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สภานิสิต มมส เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-21 มกราคม 2561
  18 มกราคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 69 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา 17 ม.ค. 61
  17 มกราคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 206 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ่วมจัดกิจกรรม ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประขำปี 2561 16 ม.ค. 60
  16 มกราคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 174 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สภานิสิต มมส เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภาห้าเทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 วันที่ 11-14 มกราคม 2561
  14 มกราคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 70 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561
  13 มกราคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 79 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมนิสิต วันที่ 12 มกราคม 2561
  12 มกราคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 45 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 5 ม.ค. 61
  5 มกราคม 2561 (จำนวนที่เข้าชม 24 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการจัดงานส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2560 27 ธ.ค.60
  27 ธันวาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 193 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร
  19 ธันวาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 189 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ ดร.สายหยุด จำปาทอง 13 ธ.ค. 60
  13 ธันวาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 84 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
จัดประชุมโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านตำรายาพื้นบ้าน
  11 ธันวาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 186 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุคลากรสำนักวิทยบริการ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 50 ปี 9 ธ.ค. 2560
  9 ธันวาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 154 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ประชุมคณะกรรมการประสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2560 29 พ.ย. 2560
  29 พฤศจิกายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 56 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการร่วมโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ 27 พ.ย. 60
  27 พฤศจิกายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 202 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ Library Tour นิสิตใหม่คณะสิ่งแวดล้อม 24 พ.ย. 60
  24 พฤศจิกายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 41 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24 พ.ย. 60
  24 พฤศจิกายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 43 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 22 พ.ย. 60
  22 พฤศจิกายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 113 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการให้การต้อนรับนักศึกษาโครงการ UTHM อาเซียนสัญจร 20 พ.ย. 60
  20 พฤศจิกายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 80 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการเลือกตัวแทนเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ 16 พ.ย. 60
  16 พฤศจิกายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 34 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [487]   [แสดง 20/9721 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek