หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(609 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(494 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,424 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(421 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560
  4 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 62 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3/2/60
  3 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 21 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ก.พ. 60
  2 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 41 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) 2/3/60
  2 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 2 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
นิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม ทำบุญตักบาตรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
  1 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 46 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส นำนิสิตเข้าร่วมงาน ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560
  1 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 45 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 1/2/60
  1 กุมภาพันธ์ 2560
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะวิทยาการสารสนเทศ 31 ม.ค.60
  31 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 30 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจการนิสิต มมส จัด Show and Share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 31 มกราคม 2560
  31 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 56 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง มมส ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง ครั้งที่ 1/2560 30/1/60
  30 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 17 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ่วมจัดกิจกรรม ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 26 ม.ค. 60
  26 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 60 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 25 ม.ค. 60
  25 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 101 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจฯ มมส ต้อนรับ สกอ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน งานสนับสนุนนิสิตพิการ มมส วันที่ 25 มกราคม พ.ศ 2560
  25 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 42 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ชมรมอนุรักษ์พระกรุพระธาตุนาดูนฯ มอบเงินสบทบโรงพยาบาลสุทธาเวช มมส 25/1/60
  25 มกราคม 2560
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 25/1/60
  25 มกราคม 2560
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส เป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 25/1/60
  25 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 3 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส เป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการเทา–งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 วันที่ 24-31 ม.ค.60
  24 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 69 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดสัมมนา “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ” สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกา..
  23 มกราคม 2560
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส จัดโครงการอบรมอาสาสมัครจิตอาสาสำหรับนิสิตพิการ วันที่ 21 มกราคม 2560
  21 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 57 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 21/1/60
  21 มกราคม 2560
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [476]   [แสดง 20/9515 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek