หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
มมส ร่วมจัดโครงการ Spirit of young blood donors ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตคนรุ่นใหม่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 67 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง มมส รับการตรวจสอบภายใน 16/2/60
  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 23 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
  15 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 124 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะนิติศาสตร์,ศึกษาทั่วไป 14 ก.พ. 60
  14 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 66 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
องค์การนิสิต มมส ร่วมกับเหล่ากาชาด และโรงพยาบาล จังหวัดมหาสารคาม จัดบริจาคโลหิต “ให้เลือดให้ชีวิต ให้โลหิตให้ความรัก” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
  14 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 92 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดการอบรมสัมมนาโครงการ “การบริหารสัญญางานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 14/2/60
  14 กุมภาพันธ์ 2560
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะสาธารณสุขศาสตร์ 9 ก.พ. 60
  9 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 74 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”
  9 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 60 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  9 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 61 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดพิธีพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2559 9/2/60
  9 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 2 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
“พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”
  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 91 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สำนักวิทยบริการ ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี 2560 “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ” 8 ก.พ. 60
  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 61 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร่วมโชว์ศิลปะการเต้นกับคณะ Stephen Petronio Company 8/2/60
  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 2 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
ตลาดนัดสีเขียว ณ มมส8/2/60
  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 6 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดกิจกรรม Tech Startup Club 8/2/60
  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 1 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 8/2/60
  8 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 4 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 7 ก.พ. 60
  7 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 42 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดโครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 1 7/2/60
  7 กุมภาพันธ์ 2560
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดพิธีมอบรถรางต้นแบบ 7/2/60
  7 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 1 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงโครงการศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 7/2/60
  7 กุมภาพันธ์ 2560
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [477]   [แสดง 20/9536 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek