มมส ร่วมกับเหล่ากาชาดและกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาล..
มมส เป็นเจ้าภาพการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัล..
มมส จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึก..
มมส ร่วมกับเหล่ากาชาดและกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาล..
กองกิจฯ มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษ..
มมส จัดอบรมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ และจับฉลากหม..
กิจกรรมทั้งหมด