กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร..
มมส ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพของน..
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับร..
เครือข่ายนิสิต ๙ต่อ Before After มหาวิทยาลัยมหาสาร..
มมส นำนิสิตเข้ารับโล่รางวัลในการประกวดและรับโล่ราง..
มมส จัดงาน “ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561” วันที่ ..
กิจกรรมทั้งหมด