กองกิจฯ มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษ..
มมส ร่วมกับโรงพยาบาลและเหล่ากาชาด จ.มหาสารคามจัดรั..
สภานิสิต มมส จัดสัมมนามอบงานสานต่อจากสภาพี่สู่สภาน..
สภานิสิต มมส จัดโครงการติดตามโครงการและงบประมาณ 8 ..
กองกิจฯ มมส จัดตรวจหาสารเสพติดบุคลากรกองกิจการนิสิ..
กองกิจฯ ร่วมกับองค์กรนิสิต มมส เยี่ยมค่าย ออกค่ายช..
กิจกรรมทั้งหมด