กองกิจฯ มมส นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดบุหรี่ ล..
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนธนา..
มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ..
กองกิจฯ มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต ประจำ..
องค์การนิสิต มมส จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ น้อง..
กองกิจฯ ร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย มมส ส่งมอบดอกไม้จัน..
กิจกรรมทั้งหมด