หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(609 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(494 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,424 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(421 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:

อัพเดทใหม่
มมส ต้อนรับ บุคลากรจาก Balochistan Rural Support Programme (BRSP),Quetta,Balochistan, ประเทศปากีสถาน 3/10/59
รูปภาพ รูปภาพ  3 ตุลาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 37 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ ร่วมปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” 16 มิ.ย. 2560
รูปภาพ รูปภาพ  16 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 12 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
“โครงการพัฒนาบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21” 14 มิ.ย. 2560
รูปภาพ รูปภาพ  14 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 13 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 9 มิ.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  9 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 18 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ถ่ายวิดีทัศน์การอนุรักษ์เอกสารโบราณ
รูปภาพ รูปภาพ  6 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 20 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง ชุดที่ 12 (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561)
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF  5 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 20 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ 1 มิ.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  1 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 33 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ประกาศกองกลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สังกัดงานยนต์ กองกลาง ส..
รูปภาพ รูปภาพไฟล์ PDF ไฟล์ PDF  26 พฤษภาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 14 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี

รายการที่มีการเข้าชมมาก 5 อันดับ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีคำนวณ ครั้งที่ 6 ( The 6 th Thai Summer School of Computational Chemistry Workshop ) และ การประชุมประจำปีกลุ่มวิ..
  21 ตุลาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 8,730 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มอบรถเกลี่ยดินแบบรถไถนาเดินตาม ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่าขอนยาง
  20 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 8,327 ครั้ง)
/คณะเทคโนโลยี
การแข่งขันลีลาศกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 นอกรอบมหกรรม 4--6 ก.พ.53
  9 กุมภาพันธ์ 2553 (จำนวนที่เข้าชม 7,964 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ประเพณีลอยกระทง มมส. วันที่ 31 ต.ค.52
  4 พฤศจิกายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 7,423 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  1 กรกฎาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 7,320 ครั้ง)
/สำนักศึกษาทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek