gaziantep evden eve nakliyat
หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(343 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(275 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(229 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(476 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(67 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(489 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,375 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(820 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(410 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,556 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
สำนักวิทยบริการให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์สุขภาพ สปป.ลาว 17 ม.ค. 60
  17 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 11 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โครงการค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (ESARN TO ACEAN) 13 ม.ค. 60
  13 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 10 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 15” “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลอย่างยั่งย..
  11 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 24 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2559 29 ธ.ค.59
  29 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 34 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ประชุมคณะกรรมการฝายการบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) 23 ธ.ค. 59
  23 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 38 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ วัดโพธิ์ศรีจินาราม บ.ดอนหว่าน หมู่ที่ 7 ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 21 ธ.ค. 59
  21 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 28 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  20 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 20 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2..
  20 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 60 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
Digital Learning Park จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “น้อมรำลึกในหลวงของเรา My KING ร.๙” 16 ธ.ค. 59
  16 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 21 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ
  13 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 39 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯที่ได้รับรางวั..
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 36 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส วันที่ 9 ธันวาคม 2559
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 95 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ตลาดพอเพียง มมส เพื่อชุมชน วันที่ 9 ธันวาคม 2559
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 80 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
บุคลากรสำนักวิทยบริการ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 49 ปี 9 ธ.ค. 59
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 27 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ
  8 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 37 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สำนักวิทยบริการรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 7 ธ.ค. 59
  7 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 28 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ฝึกซ้อมนิสิตต้นแบบในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2559
  6 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 101 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหารสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ตรวจเยี่ยมสถานีปฏิบัติการนาดูนและให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 49 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 39 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนตามพันธกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 45 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [467]   [แสดง 20/9324 รายการ]

atakoy escort


ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek
ingilizce kursu istanbul evden eve nakliyat